Начало Новини Администрация Районна избирателна комисия Велико Търново – Решение №63

Районна избирателна комисия Велико Търново – Решение №63

612

Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ 
№63
Велико Търново, 13.05.2019

ОТНОСНО: Промени в състава на СИК на територията на община Павликени

Постъпило е предложение с вх. №128/13.05.2019 г. от упълномощен представител на ОП, за промяна членове на СИК на територията на община Павликени,

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и  т. 5 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия – Велико Търново

Р Е Ш И:

            Извършва следните промени в състави на СИК на територията на община Павликени

  • ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 042200040 с. Паскалевец, общ. Павликени, Димитър Стефанов Монов ЕГН .., и НАЗНАЧАВА Иванка Дафинова Донева  ЕГН …;
  • ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 042200042 с. Росица, общ. Павликени, Тинчо Димитров Стойчев ЕГН …, и НАЗНАЧАВА Веселка ТахиловаТахирова  ЕГН ….

Настоящето решението подлежи на обжалване в три дневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК – гр. София.

Председател: Десислава Стефанова Йонкова
Секретар: Шенгюл Хасан Сармахмудова

* Публикувано на 13.05.2019 в 18:02 часа