Начало Новини Инфраструктура Реконструкция, саниране и газификация на Народно читалище „Братство – 1884“

Реконструкция, саниране и газификация на Народно читалище „Братство – 1884“

1654
Възложител: Община Павликени
Населено място: гр. Павликени
Лице за контакт: Славена Грозева
Телефон: 0889-886-177
Факс: 0610-52-642
Мейл: obshtina@pavlikeni.bg
Интернет адрес: http://pavlikeni.bg
Срок за получаване на документация за участие: 03.07.2018 до 17:30 ч.
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 03.07.2018 до 17:30 ч.
Дата на отваряне на офертите: 04.07.2018 в 11:00 ч.
Място на отваряне на офертите: Община Павликени
Заседателната зала, ет. ІІІ
бул. „Руски“ №4, Павликени 5200
Наименование на поръчката, дадено от възложителя: Реконструкция, саниране и газификация на Народно читалище „Братство – 1884“, гр. Павликени, намиращ се в УПИ XVIII, кв.51.
Описание на поръчката: Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в настоящата документация за участие в процедурата, е с предмет: „Реконструкция, саниране и газификация на Народно читалище „Братство – 1884“, гр. Павликени, намиращ се в УПИ XVIII, кв.51.
Дата на публикуване: 13.06.2018
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 150.
Пълна информация: тук