Начало Новини Изкуство Реновират с близо 800,000 лв. експозициите на Историческия музей в Павликени

Реновират с близо 800,000 лв. експозициите на Историческия музей в Павликени

323

Общинският Исторически музей в Павликени спечели проект за безвъзмездно финансиране по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Това съобщи Елена Христова, директор на културната институция.

Безвъзмездната финансова помощ в размер на 778,796.62 лева се финансира от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Срокът на изпълнение е  22 месеца. Партньор на Исторически музей – Павликени е  Glemmen videregaende skole от Норвегия.

В проектното предложение „Ревитализиране на пространството, реновиране и обновяване на експозициите в Исторически музей – Павликени“ е акцентирано върху цялостното изграждане на нови постоянни експозиции и оформянето на пространство за временни и гостуващи изложби и дейности. 

Реализацията на проекта на Исторически музей – Павликени цели да подобри и осъвремени представянето на културното наследство съгласно новите експозиционни тенденции и нормативните документи на Министерство на културата.

Дейностите, които са заложени по проекта ще създадат по-широк интерес към културното наследството и чрез нови предприемачески идеи ще генерират приходи впоследствие. 

С осигурените средства ще бъдат преобразени двете зали за експозиции в музея. Ще се закупят витрини за постоянните експозиции и техника за интерактивно представяне на експонатите. Предвижда се разработване на нов тематико – експозиционен план и художествено-пространствено оформление в залите за постоянна експозиция и за временни изложби. 
„Обновяването и ревитализирането е наложително, тъй като действащите към момента две експозиции- общоисторическа и художествена са създадени като концепция и вид през 1978 г. с откриване на новопостроената музейна сграда. Натрупването на нови експонати от проучвания и дарения на територията на община Павликени, налагат представянето им в светлината на актуалните проучвания и съвременна музеология, чрез създаване на нов вид на експозиционните пространства. Предвижда се обособяване на библиотека с място за работа на посетители и читатели с интерес към историята и културно-историческото наследство, които да ползват музейния архив и научна литература на музея. При входа на музея ще бъде оформен музеен щанд, предлагащ книги и сувенири за посетителите.Част от дейностите са за текущ ремонт, свързан с въвеждане на качествено изменение в интериора на културния институт, привличането на по-младата аудитория и на туристи в града, което ще донесе ползи за устойчиво развитие на бизнеса в общината“, обясни Елена Христова.

Проектът включва и обучение на експертния персонал на културните оператори за повишаване на капацитета им в областта на предприемачеството и маркетинга. Чрез дейностите се цели да се подобрят условията за опазване, управление и представяне на културните ценности на община Павликени като се създадат условия за привличане на нови публики.

„Включвайки в проекта партньор от страните-донори, Glemmen videregaende skole в случая от Норвегия, ще се осъществи обмен на добри практики в областта на културното предприемачество. От партньорството, Исторически музей – Павликени ще почерпи опит и компетентност в областта на представяне на културни продукти и привличане на нови публики. Партньорството от друга страна е и предпоставка за по-широко представяне на културното наследство на община Павликени и инструмент за социално сближаване“, казва Христова.

По думите и програмата стимулира една по-предприемаческа визия за развитие на културните организации, като им помага да развиват дейности, които ще са съпоставими и интегрирани в духа на съвременните международни стандарти. Очаква се ревитализирането на колекциите и експозициите в Исторически музей-Павликени да увеличи броя на посетителите и да повлияе върху развитието на музейната институция.

Реализацията на проекта ще помогне за съживяването на пространствата в музея, дейностите на терен, развитието на публиките и тяхната удовлетвореност при подобрени условия за управление и представяне на колекциите – напр. нов дизайн, иновации, изложбено оборудване, образователни програми, необходими за изпълнението на специфични дейности. Тази програма подкрепя и мерки, свързани с културното предприемачество. Ще се повиши капацитетът на културния  институт, състоянието на изложбените площи, музейните пространства и колекциите от културно наследство и ще бъдат внесени нови знания в областта на повторното използване на културното наследство и маркетинга. Това не само ще подобри управлението на културното наследство, но и ще засили културното предприемачество.