Начало Новини Местни Инж. Емануил Манолов, кмет на община Павликени: Рестарт на Павликени. През 2015...

Инж. Емануил Манолов, кмет на община Павликени: Рестарт на Павликени. През 2015 г. Поставяме ново начало.

2175

– Г-н Манолов, в началото на 2015 г. – как си я представяте? Каква бихте искали да бъде започващата година?

– 2015 година ще даде началото на много нови неща за Павликени. Това е четвъртата година на моя мандат и времето, през което големите ни проекти ще се увенчаят с финал. Факт ще бъде градската пречиствателна станция и довеждащият колектор на град Павликени, новият облик на градския стадион, новият закрит плувен басейн, новите тенис-кортове и игрището за мини-футбол, центровете за настаняване от семеен тип, защитеното жилище за деца от институциите, изцяло нови 32 км пътища и фитнес площадки в селата. През лятото ще посрещнем младите певци в обновения Летен театър, международните изложби вече ще показваме в нова изложбена зала.
Благодаря за търпението, с което нашите съграждани издържат на неволите, които строителството причинява. Аз знам, че последните месеци бяха предизвикателство за всички, но виждаме как Павликени се обновява пред очите ни и положителният резултат е налице.

По отношение на общинския бюджет за 2015 г. той ще бъде балансиран и ще позволи да постигнем целите си. Нарекох го вече „Бюджет на реалността и стабилността“. Важно за нас е, че успяхме да запазим размерите на всички местни данъци и таксата за битови отпадъци на нивото от 2014 г. И през следващата година основен източник на средства за капиталовата програма на Общината ще са европейските фондове. Очакваните вложения от собствени бюджетни средства и целева субсидия за капиталови разходи са в размер на 1,754,915 лв., а от европейски фондове – 37,220,076 лв.

Заедно с изпълнението на започнатите проекти ние ще подготвим техническите документи и ще имаме готовност да внесем нови проекти при отварянето на оперативните програми.

Остават още много важни стратегически стъпки за нас, но важното е, че всяка следваща крачка правим с повече увереност и убеденост в смисъла на нашите действия.

– Доволен ли сте от годината, която оставяме зад гърба си?

– Третата година от мандата беше време за затвърждаване на постижения, за дейно изпълнение на ангажиментите ни и за отваряне на нови врати пред Павликени.

Когато направих публичен отчет пред колегите Ви от великотърновските медии, аз разделих представянето на постиженията ни в три части.

„Бяло Павликени“ ни свърза с ангажимента ни за прозрачно управление, което се вслушва в гласа на хората, решава техните проблеми и създава предпоставки за благоденствието на всеки от жителите на нашата община. Община, която е в помощ на гражданите и с лице към културата и историята на нашия град. Тук попадат образованието, спортът и културата.

„Зелено Павликени“ е частта, с която най-силно се гордеем до този момент – инфраструктурата, строителството, благоустрояването на нашите населени места. Тук също така са проектите, с които кандидатстваме, мерките, които предприемаме за опазване на околната среда, и дейностите за поддържане на нашия град чист и приветлив.

„Червено Павликени“ е тема без политическа окраска. Червеният е цветът на грижовността, на помощта за хората, на социалното и здравното дело, на доверието и на сплотеността. Тук са дейностите на Комплекса ни за социални услуги, на Домашния социален патронаж, дейността на Общинската болница и всички онези дейности, чрез които Община Павликени подава ръка на нуждаещите се свои жители.

Отново ще повторя пред Вас мисията, която аз и моят управленски екип си поставихме в началото на мандат 2011 – 2015г.: Павликени и павликенските села да станат приветливи селища с хубави пътища и улици, места за спокоен, сигурен живот, с добре работещи предприятия, с възможности за културни изяви, спортна дейност, качествено здравеопазване и образование, разнообразни дейности в сферата на услугите. Да създадем условия младите хора да живеят, работят и възпитават децата си тук, а на по-възрастните да осигурим спокойствие и сигурност – това е водещият приоритет за нас и на него са подчинени всички наши управленски решения.

– Нека да изброим няколко конкретни придобивки, които Павликени има след изминалата година?

– Най-видими са постиженията ни в строителството. В момента Павликени е огромна строителна площадка, което само след няколко месеца ще доведе до изцяло нов облик на града.

Павликени беше сред общините, които защитиха 4 свои проекта пред правителството на Пламен Орешарски и получихме финансиране за тях.

Одобрени са и предстои сключването на договори по два проекта на Общината – за повишаване енергийната ефективност на общинската болница – за 1.49 млн. лв. от Национална схема за зелени инвестиции, и от ПУДООС – за рехабилитация на водопроводна мрежа на град Павликени за 3 млн. лв.

За първи път в бюджет 2014 г. заложихме средства за програма „Местни инициативи“, където шест проекта на кметствата получиха финансиране.

По програма „Гражданска инициатива“ дадохме възможност на граждани да благоустроят тротоарите пред своите домове.

През третата година от мандата е осигурена заетост на общо 168 безработни лица чрез различни мерки и програми към Дирекция „Бюро по труда”.

– Какво спечели досега общината от европейските фондове?

– В преносен смисъл Община Павликени „спечели“ авторитет като добър стопанин и се доказа с доброто си управление на европейските средства. Всяка стотинка, която идва при нас по линия на проектите, е разчетена, ефективно усвоена и дава своя принос за подобряване състоянието на общината. Пълната отчетност, стриктното спазване на сроковете, прозрачността, с която управляваме това перо от бюджета ни, правят от Павликени сериозен и надежден партньор при съвместните ни проекти и уважаван бенефициент по изцяло общинските проекти. Факт е, че финансовите корекции за общината по самостоятелните й проекти е около 1%. С такъв резултат малко общини в България могат да се похвалят.

– А брутното изражение на европейските средства в Павликени какво е?

– Общата стойност на изпълняваните проекти по европейски програми през 2014 г. е 57,694,368.70 лв. с ДДС. Разбира се, те се бъдат усвоявани и през настоящата година.

Павликени успява да привлече средства от европейските фондове и националните програми за всеки от важните инфраструктурни проекти в общината. Списъкът съдържа общо 21 проекта, 7 от които са приключили, а на останалите 15 проекта продължава реализацията.

По-големите сред тях са изграждането на градска пречиствателна станция за отпадъчни води за 31.16 млн. лв.; два проекта за рехабилитация на общински пътища, съответно за 6,60 млн.лв. и за 7.02 млн. лв., по които ще бъдат основно ремонтирани общо 32 км пътища; проектът за спортните обекти – за 6.92 млн. лв.; социалните центрове за деца – общо за 1,85 млн.лв. за четирите сгради.

Изпълняваме още проекти за деинституционализация и създаване на подкрепяща среда за деца в риск; за залесяване на неземеделски земи в общината; за повишаване на професионалната компетентност на служителите в Общината; и за изработването на новия общ устройствен план за територията на цялата община.

Отделно от тях са средствата по национални програми и по правителствената инвестиционна програма на предишния кабинет.

– Културата е другата област, която „взимате присърце“. Какво постигнахте там?

– Културата е тема, която много общини неглижират с оправданието, че бюджетите им не стигат. В Павликени е точно обратното – ние създаваме нови културни събития и развиваме традиционните за нашия край обичаи и фестивали.

В Павликени културата е водещ приоритет от първата секунда на мандата ни. Знаете за десетките културни събития и изложби с международно участие. Концерт с японска народна музика, арт резиденция с участието на артисти от скандинавските страни, изпълнения на румънски поп изпълнител организирахме през тази година. Павликени посрещна десетки гостуващи театрални постановки, оперетни заглавия. Водещите ни художник-фотографи участваха в пленера „Павликенският край и неговите хора“.

Приоритетите ни в тази област са свързани с модернизирането на материалната база на музеите, читалищата и др. културни институции в общината; популяризирането на историческото развитие на гр. Павликени и селищата на общината; съхраняването и укрепването на античното наследство и др.

Община Павликени беше една от малкото в страната, която успя да отдели средства за археологически разкопки на ключовия за нашия регион Античен керамичен център. Проучвания там не бяха правени от 30 години.

Събитие номер 1 за нас беше Празникът на яйцето под надслов „Едно яйце – много възможности“. Хиляди души публика и много емоции поднесе този фестивал, който ще превърнем в традиция. Със съдействието на фирма „Хайпро-България“ ЕООД направихме пъстър и радостен празник за нашите съграждани и гостите на града ни. Бъдете сигурни, че през 2015 г. празникът ще е още по-голям и впечатляващ!
В трудните времена успяваме да откриваме и нови паметници като бюст-паметника на първия гражданин и старейшина на Павликени – Атанас Хаджиславчев. Благодаря за това на всички дарители.

– Социалното дело е другата тема, която вълнува павликенчани…
– Социалните услуги са област, за която Павликени получава високо одобрение на всички нива в държавата.

При нас функционират добре развит Комплекс за социални услуги и Домашен социален патронаж. Чрез тях предоставяме на нуждаещите се от всички възрастови и етнически групи на населението необходимите услуги. На общинска издръжка са 19 пенсионерски клуба, Клуб на инвалидите и Клуб на незрящите.

В момента тече процедура по промяна на профила на Дом за стари хора с. Караисен в Дом за възрастни с физически увреждания. Изграден е вече асансьорът, който ще улесни достъпа на потребителите на дома.

През цялата година Домашният социален патронаж Павликени обслужва средно 240 души.

От март 2014 г. Звеното за услуги в домашна среда предоставя три типа почасови услуги, обслужват се 67 лица с невъзможност или ограничения в самообслужването от 20 санитари на трудов договор към Община Павликени, тъй като Общината има волята и амбицията да продължи да развива добрите практики в предлагането на социални услуги.

Новото през 2014 г. е програмата „Ин витро“, за която отделихме 6,000 лв. Кандидатстваха две двойки, които получиха финансиране. През 2015 г. отново ще отворим този фонд. Подкрепа за него имаме и от фондация „Искам бебе“, които помогнаха с опита си.

Факт е обаче, че Община Павликени е финансово стабилна, имаме богат културен календар, имаме развити социални услуги, имаме мащабно строителство, каквото Павликени от десетилетия не е виждал, имаме планове и визия за следващите няколко мандата.