Начало Работа Предлага Районен съд – Павликени обявява конкурс за длъжността „Съдебен архивар“

Районен съд – Павликени обявява конкурс за длъжността „Съдебен архивар“

2482

– Обява за конкурс за длъжността „Съдебен архивар“
– Заповед за обявяване на конкурс
– Длъжностна характеристика
– Заявление за участие в конкурс – Приложение 1
– Декларация – Приложение 2
– Декларация – Приложение 3
– Образец на автобиография

Документите се подават лично или чрез пълномощник на адрес: Районен съд гр. Павликени, ул. „Атанас Хаджиславчев“ №8, ет. 1 – служба „Регистратура“: всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч., в срок до 25.04.2018 г.

Образците на документите и длъжностната характеристика ще са на разположение в служба „Регистратура“ и на интернет-страницата на съда. За допълнителна информация тел. +359-610-515-45.

– Модел на автобиография
– Заявление за участие в конкурс