Начало Новини Местни Станислав Теодосиев: Работим за Бутово

Станислав Теодосиев: Работим за Бутово

243

В с. Бутово от ПП „ГЕРБ“ издигаме за кмет Станислав Теодосиев, действащ кмет с два успешни мандата зад себе си – третият предстои!

На срещата в с. Бутово тази вечер беше зададен въпрос относно създаване на младежки клуб. Създаването на младежки клубове под формата на младежки центрове за развиване на различни дейности, умения и знания в подрастващите е важен детайл от предизборната ми програма. Самият аз с огромно желание членувах в Младежки културно-информационен център към НЧ „Братство – 1884“ гр. Павликени, когато существуваше такъв, и знам от първо лице колко полезна може да бъде една такава организация за младежите в нашата община.

.

Младежта и спорта

Създаване на Младежки център в Павликени за развиване на разнородни младежки дейности и инициативи: развитие и популяризиране на доброволчеството сред младежите, учредяване на младежки общински съвет, развиване на дейности в неправителствения сектор и др.

Създаване на младежки центрове в населените места и осигуряване на подходящи общински обекти за тях – там, където е необходимо и приложимо.

Осигуряване на информационни, обучителни и консултантски услуги и насърчаване реализирането на различни дейности и инициативи, съобразно нуждите на младите хора.

Подобряване на материално техническата база в спортната зала, училищата и детските градини с цел създаване на оптимални условия и максимално използване на наличните активи.

Създаване на организация за масово ползване от учащи се в общината с цел максимална натовареност на съществуващите съоръжения, включително и организиране на спортни състезания от регионален мащаб.

Стимулиране развитието на футбола и в малките населените места и осъвременяване на спортната база на съществуващите футболни игрища в общината.

Съдействие при учредяване на спортни клубове, хоби клубове, кръжоци и неправителствени младежки организации в обществена полза.

Стимулиране и подпомагане дейността на спортните клубове в общината, съобразно нормативната база и възможностите на общинския бюджет.

.

Венцислав Георгиев
ПП „ГЕРБ“ – Павликени