Начало Новини Образование СУ „Бачо Киро“

СУ „Бачо Киро“

4987

По инициатива на Пенчо Пенев и Стоян Стоянов Узунов през 1919/1920 г. се правят постъпки пред Окръжна училищна инспекция в град Велико Търново и пред Министерството на Просвещението за разкриване на І / ІV гимназиален клас в Павликени.

Първи гимназиален клас се открива през м. октомври на учебната 1920/21 година с две паралелки, 63 ученика, директор – Йорданка З. Нешева. От месец ноември 1920 г. директор е Кр. Иванов.

1921/22 учебна година е разкрит ІІ / V гимназиален клас – една паралелка с 45 ученика. 1922/23 учебна година – ІІІ / VІ гимназиален клас с една паралелка от 19 ученика. През тази 1922/23 учебна година се оформя непълна смесена гимназия до VІ клас със 101 ученика.

През м. септември 1923 г. е положен основният камък на сграда за шестокласно училище, завършена през есента на 1924 г. През 1931/32 учебна година се открива ІV / VІІ гимназиален клас с две паралелки – 105 ученика.

От 1938 до 1945 година училището носи името „Княгиня Мария Луиза“. След комунистическия преврат на 09.09.1944 и края на Втората световна война, от 1946 година до днес се именува „Бачо Киро“. През 1951/52 учебна година става Единно общообразователно училище.

От 1956/57 учебна година се разделя на ІІ Основно училище „Н. Й. Вапцаров“ и Гимназия „Бачо Киро“. През 1964/65 учебна година Основното училище и Гимназията се сливат в Средно политехническо училище (СПУ) „Бачо Киро“. В 1983 година става ЕСПУ, от 1991/92 учебна година до 2016 то е СОУ „Бачо Киро“, а от тогава насам е СУ „Бачо Киро“.

.

.

За контакти:

Пепи Стефанова
директор

СУ „Бачо Киро“
ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №53
Павликени 5200

Тел.:    0610-52-750

Emailpavlikeni_sou@abv.bg
URL:     soupavlikeni.com