Начало Новини Инфраструктура Създаване на нови възможности за пълноценна реализация и интеграция на служители с...

Създаване на нови възможности за пълноценна реализация и интеграция на служители с увреждания в Община Павликени

1255

Община Павликени приключва изпълнението на проект „Създаване на нови възможности за пълноценна реализация и интеграция на служители с увреждания, чрез приспособяване и оборудване на работните им места в Община Павликени”. Проектът е на стойност 21,857.00 лв. и е изцяло финансиран от Агенция за хора с увреждания.

Договорът е сключен на 13.06.2017 година и приключва на 12.10.2017 година. В проектните дейности са включени строителство, доставка и монтаж на оборудване, обзавеждане и техника за обособяване на четири работни места на служители с увреждания в Община Павликени.

С реализацията на настоящият проект Община Павликени затвърди своята социална политика спрямо лицата с увреждания, като предостави възможности за трудовата им реализация чрез създаване на благоприятни условия за работа в съответствие с техните здравословни потребности.