Начало Новини История Инж. Емануил Манолов: „Павликени направи реални стъпки за съхраняване на културното наследство“

Инж. Емануил Манолов: „Павликени направи реални стъпки за съхраняване на културното наследство“

1464

„В изминалите четири години Община Павликени направи няколко реални стъпки към повишаването на своя потенциал за културен туризъм и съхраняване на културното си наследство. В това ние можем да се облегнем върху двехилядната история на заселниците по нашите земи и на свързаните с тяхното пребиваване археологически обекти“, каза кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов по време на конференцията „Културно наследство за икономическо и социално развитие в България”, организирана от Посолството на Кралство Норвегия и Норвежкият институт за изследване на културното наследство, в сътрудничество с Министерството на културата.

Заедно с Ларгото в София и тракийските гробници в с. Свещари, Античният керамичен център край Павликени беше представен по време на срещата на високо ниво миналия четвъртък.

Павликени разполага с единствения в Източна Европа Античен керамичен център, подчерта инж. Манолов. Имотът, върху който се намира този исторически обект, беше прехвърлен за стопанисване от Министерството на културата към Община Павликени за период от 10 години през 2011 г.

Оттогава са предприети редица мерки за социализация на обекта, неговото експониране, популяризиране и извършването на нови археологически разкопки.
На 22 април 2015 г. Община Павликени подписа договор за финансиране на проекта „Античен керамичен център – Павликени, популяризация и модернизация” от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, чрез Министерството на културата – програмен оператор по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, по мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”.

Проектът ще подпомогне процеса на реставрация и консервация на Античния керамичен център и превръщането му в интерактивен музей на открито на римската антична керамика.

Наред с него, Община Павликени със собствени средства продължава проучването на обекта. През всяка от изминалите три години Общината отделя бюджетни средства за археологически разкопки съвместно с ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

„Важно за нас е, наред с пряката дейност по обекта, да формираме и самосъзнание у местната общност за неговата значимост“, допълни кметът.

Община Павликени спечели и друг проект – по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – „Младите хора оживяват древното керамично наследство в Община Павликени“. Партньори в него са ни Национално сдружение на малкия и среден бизнес и Асоциация за регионално участие и развитие /АПАРЕ/от Франция. Чрез него млади доброволци бяха обучени на керамичното производство, за да съживят този занаят на обекта.

„Античният керамичен център остава ключов приоритет на Община Павликени в сферата на културния туризъм и ние ще положим нужните усилия да развием този исторически обект“, заяви в края на презентацията си инж. Емануил Манолов.