Начало Новини Криминална хроника Темида отхвърли иск на трима, набедили мъж от Павликени за дълг от...

Темида отхвърли иск на трима, набедили мъж от Павликени за дълг от 25,000 лв.

448

Районният съд в Павликени отхвърли иск, предявен от трима ищци в размер на общо 25,000 лв. срещу мъж, за когото в своя жалба твърдят, че им е длъжник. В исковата си молба претендиращите заявяват, че мъжът трябва да им върне съотвено 9,500, 90,00 и 6,500 лв., като сумите били дадени на 25 май 2018 г., а борчът трябвало да бъде погасен до юни 2019 г.

„Ответникът в депозирания по делото писмен отговор оспорва основателността на иска и възразява, че процесните договори за заем не са сключвани. Той оспорил и представения документ „разписка“, който не носи подписи на ищците. Лицето твърди, че документът не е подписван и от самия него. Счита, че със събраните по делото доказателства е установена манипулация на подписа на приел сумата и на полагане на текста на самата разписка след подписа на ответника“, пише в становището на магистратите.

За изясняване на истината по делото е допусната първо графологична, а след това и тройна съдебно-графическа експертиза относно автентичността на подписа върху разписката над името на ответника.

„За установяване на спорното обстоятелство дали подписът е положен върху празен лист, а печатният текст е нанесен по-късно, по делото бе възложена съдебно-технико документна експертиза. Вещото лице е провело изследване на документа с няколко технически средства- тринокулярен стерео видео микроскоп, монокулярен лабораторен видео микроскоп, видео спектрален анализатор и други. Установено е, че нарушаването на целостта на листа е в резултат на натиск върху хартията и странични движения като канцеларска гума върху хартия“, се казва още в съдебното решение.

При щателното изследване на единственото приложено доказателство по делото се оказало, че е отпечатано чрез лазарен монохромен принтер с черен цвят на тонера, като не се установяват следи от зацапване типични при неизправна или непълна тонер касета, но са налице необичайно голямо количество тонерни частици разпилени из целия документ.

„От обсъдените експертни заключения по делото бе установено, че подписът положен от ответника действително е негов. Съдът обаче намира, че не е доказано, че разписката е съставена от ответника по делото и че същият се е подписал под текст, удостоверяващ получаването на сумите от тримата ищци. По същият начин не може да се вмени като волеизявление на ответника поемането на задължение за връщане на сумите на посочените падежи, както и на всички останали обстоятелства удостоверени с този свидетелстващ документ, чиято вярност бе опровергана в хода на процеса“, пише в съдебния акт.

Така магистратите са отхвърлили предявените искове като неоснователни и недоказани, тъй като не е установено съществуването на заемни правоотношения между всеки от ищците и ответника с посочените в исковата молба параметри.

„Не се доказа предаване на заемните суми, поемане на задължение за връщане“, пише още в решението на Темида.

Съдът е постановил тримата ищци да заплатят на ответника пълния размер на направените по делото разноски в размер на 2,400 лв., от които 1,300 лв. за адвокатско възнаграждение и 1,100 лв. за експертизи. Така тримата претендиращи за крупните суми, трябва да броят на посоченият за длъжник по 800 лв.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжния съд във Велико Търново.

Автор Веселина Ангелова