Начало Новини Администрация Трансформирането на районните съдилища в териториални отделения е несправедлив и неосъществим проект,...

Трансформирането на районните съдилища в териториални отделения е несправедлив и неосъществим проект, смята районният прокурор на Павликени

420

Предложението за трансформирането на районните съдилища в териториални отделения е несправедлив и неосъществим проект, каза за БТА Радка Цариградска, административен ръководител на Районния съд в Павликени. Според нея, подобна процедура се нуждае от широка подкрепа и от политическа воля, за да бъде осъществена. Към момента в Районния съд в Павликени годишно се гледат над 1,600 дела от трима съдии. Ако институцията бъде закрита и преобразувана в Териториално отделение, както предвижда вариант 4 на новата Съдебна карта, коментирана във ВСС, това означава всички бракоразводни дела, дела за измами, грабежи, присвоявания, документни престъпления и процесуални действия по разследването на тези видове престъпления – наказателни мерки, разпити, разрешения за претърсвания и други, да бъдат част от дейността на Окръжния съд във Велико Търново, коментира съдия Цариградска.

Представители на Националното сдружение на съдебните служители в Районния съд е изпратило писмено уведомление до кметовете на Павликени и Сухиндол – общините, които попадат в юрисдикцията на Районния съд в Павликени, в които се описват подготвените трасформации. Писмата ще бъдат предоставени на вниманието на общинските съветници в двете общини и се очаква позиция от страна на местните власти.

Новият модел съдържа множество неясноти и противоречиви твърдения, в него не се дава отговор на въпроса как, ако районните съдии бъдат профилирани, ще се осъществи законовият принцип на случайно разпределение на делата, посочи Радка Цариградска.

Дебатът за такава реформа е на много ранен етап, не се дава отговор на въпроса ще бъдат ли защитени правата на гражданите за достъп до правосъдие, посочи пък адиминстаривният ръководител на Районния съд в Елена Пейо Приходков. Той уточни, че съдебният район, за който отговаря, обхваща и община Златарица – двете общини са отдалечени от областния център – Велико Търново. В съдебния район Елена работят двама съдии, които годишно гледат над 600 дела от наказателен и граждански характер.

Според Приходков, преди пристъпване към подобна реформа трябва да се направи анализ за дейността на териотиарните прокурорски отделения, които са влезли в сила от началото на годината.

Двете районни съдилища – в Павликени и в Елена са част от 55-те в цялата страна, които според новата съдебна карта, се предвижда да бъдат трансформирани в териториални отделения.