Начало Новини Криминална хроника „Трафото“ снощи отново побърка западната част на града

„Трафото“ снощи отново побърка западната част на града

6022

Защо собствениците на ресторант „Трафото“ демонстрират неуважение към съгражданите си в гр. Павликени, както и незачитане на закона в същия град, организирайки шумни събития, които нарушават, с пускането на висока музика, както и възпламеняването на фойерверки, следния местен нормативен акт (по-долу)?

Изглежда собствениците на „Трафото“ системно нарушават закона и логиката на здравия разум, което е видно от видео-клип, заснет преди около 8 месеца през август 2016 (по-долу).

Да оставим за момент нарушените закони и липсата на елементарна етика – на организаторите на този вид „зрелища“ не им ли идва на ума, ако въобще имат такъв, че фойерверките се изстрелват непосредствено ДО и НАД работеща БЕНЗИНОСТАНЦИЯ, която от своя страна е заобиколена от множество къщи и жилищни блокове. Забравиха ли те какви са последиците от взривяването на цистерни с гориво, заобиколени от жилища – визираме печално известното Хитрино.

Докога в този град полицията, пожарната, общинската администрация няма да изпълняват поверените им задължения с нужното внимание, инициатива, хъс и отговорност?

Поведението на нарушителите, което не е инцидентно или спорадично, а рецидивно, е ПРИЧИНЕНО от малоумието им, липсата на елементарно възпитание и т.н. и т.н., но по-лошото е, че рецидивът в това поведение е и СЛЕДСТВИЕ от БЕЗНАКАЗАНОСТТА, с която се възнаграждават подобни и други идиотски „изяви“ в града на безкрайните претенции без покритие.

Докога нормалните, отрудени, достойни граждани и селяни от общината ще позволяват да бъдат управлявани така скотски от преобладаващо самозвани, безхаберни и неспособни пишман политици и администратори?

Видеото следва:

Н А Р Е Д Б А № 1

ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ТЕРИТОРИИТЕ И ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ
НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА – ПАВЛИКЕНИ

(актуализирана към 16.12.2015 година )

Чл. 1. Тази Наредба урежда обществените отношения, свързани с осигуряването на обществения ред и опазване на териториите и елементите за обществено ползване на територията на Община Павликени.

Чл. 2. Наредбата определя правомощията и задълженията на общинската администрация и кметствата от една страна, и правата и задълженията на ръководителите на фирми, стопански и други организации и граждани от друга страна.

Чл. 3. Разпоредбите на настоящата Наредба са задължителни за всички физически и юридически лица, които живеят, временно пребивават или управлението, на които е тя територията на общината.

Чл. 4. За осигуряване спокойствието и почивката на гражданите се ЗАБРАНЯВА:

(1) Нарушаване на тишината по какъвто и да е начин на открити обществени места и в административните сгради.

Чл. 13. (1) Собствениците и лицата, които експлоатират увеселителни и питейни заведения, заведения за обществено хранене и развлечения, и търговски обекти са длъжни да спазват определеното им от Общината /кметството/ работно време .

(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да вземат всички необходими мерки за недопускане нарушения на обществения ред.

(4) Лицата по ал. 1, които държат нощни барове, дискотеки и заведения за обществено хранене и развлечения, с разрешено работно време след 23:00 часа, са длъжни да не допускат надвишаване на капацитета на съответното заведение и нормите на пределно допустими шумови нива – до 30 децибела, измерени в непосредствена близост до най-близката жилищна сграда.