Начало Новини Инфраструктура Три детски площадки ще изгради Община Павликени с финансиране от „Красива България“

Три детски площадки ще изгради Община Павликени с финансиране от „Красива България“

1803

Три детски площадки със съоръжения за игра и ремонт на оградата на двора на детска градина „8-ми март” в град Павликени ще изгради Община Павликени с финансиране от проект „Красива България“. Общата стойност на проекта е 108,277 лв., от които националната програма безвъзмездно финансира  49,266 лв. Основно изискване на програмата е съфинансирането от страна на бенефициента, което за Община Павликени е 54.5% от общата стойност на проекта.

В разработения инвестиционен проект се предвижда да се демонтират старите съоръжения, премахването на съществуващите пясъчници и кътове за деца, както и демонтаж на старите тротоарни плочки. В северната и западната част на двора ще се изградят три еднакви по размер правоъгълни площадки. Алейната мрежа ще се изпълни от вибропресовани бетонови павета. Една от площадките се предвижда за деца до три години, а останалите – за групи деца от три до шест години. Към две от площадките се предвиждат пясъчници. В северозападната част на двора е предвидено място на детска къщичка за почивка, общуване и тематични игри. Отделните зони за игра ще бъдат тематично разработени при поръчката на съоръженията за игра.

Община Павликени получава финансиране на проекта си по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” на Проект „Красива България” кампания 2018 г. с обект „Изграждане на три площадки с детски съоръжения и ремонт на ограда в двора на детска градина “Осми март”” в УПИ II-за „детска градина”, кв. 57 по ПУП на гр.Павликени.

Това е поредният одобрен проект на Общината по „Красива България“. През 2016 г. бяха изградени площадките за игра в ДГ „Слънце“. Година по-късно нов облик получи и дворът на ДГ „Вяра, надежда и любов“.