Начало Новини Бизнес Търпението на гражданите свърши

Търпението на гражданите свърши

347

През изминалата година гражданско сдружение „Ти решаваш“ написа и изпрати множество писма до Общинския съвет в Павликени, областния управител на Велико Търново, Регионалната инспекция на околната среда и водите (РИОСВ) Велико Търново, омбудсмана, президента, Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и всички министри.

Успя с част от изброените да проведе редица срещи във връзка с инвестиционното намерение за „Изграждане на логистична и складова база за каменни фракции, цех за производство на каменна вата, енергоизточник за нуждите на производството, сграден фонд и площадки за находище „Върбовка“, с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново“, с възложител „Петрургия“ ООД на Румен Гайтански.

Последваха две „съвпадения“ от 21.11.2022 г., а именно Заповед на директора на РИОСВ Велико Търново за отмяна на Експертния екологичен съвет и Определение №340 на Административния съд във Велико Търново.

Въпросното определение се отнася до жалба на предишния областен управител на област Велико Търново против Решение № ВТ-04-ЕО/2021 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на СПУП по решение на МС № 975 от 22.11.2012 г. за концесия с НКР №D-00650, за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали (базалти), представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Върбовка“, разположено в землището на с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново“, издадено от директора на РИОСВ- Велико Търново.

В случая имаме две инвестиционни намерения на „Петрургия“ ООД, те са свързани помежду си, но са различни по своята същност и протичат, като две отделни процедури – първото е за добива на базалти, а второто е за преработката на базалтите в каменна вата, за което ще се използва енергия, получена от изгарянето на отпадъци.

Изводът, който действията и бездействията оставят в нас гражданите, е, че сезираните институции, начело с кмета на община Павликени, нямат волята да признаят демагогията, от която са обладани. „Ти решаваш“ ще организира и проведе колкото, когато и където трябва протести, и ще заведе колкото трябва съдебни дела!

В социалните мрежи, използвани от гражданите на община Павликени, през последните дни се забелязва засилване на призиви за граждански протести организиране за дълги съдебни битки и очакване от „инициативния комитет“ да ги поведе по тази път! Търпението на гражданите свърши и ние ще се възползваме от основните ни права за живот в здравословна и благоприятна околна среда със всички средства, позволени от закона.

Едни от основните цели на „Ти Решаваш“ са именно следните: да развива и утвърждава устойчиво гражданското общество и да създава по-благоприятни условия за живот, като насърчава гражданите за активно участие в местното самоуправление и държавната власт, за да създаде местни и държавни институции, които са слуга на обществото и осигуряват свобода, сигурност и справедливост, функционират с грижа за бъдещето и имат екологична функционалност.

.

Гражданско сдружение „Ти решаваш“