Начало Новини Бизнес Търси да назначи електромонтьор

Търси да назначи електромонтьор

1082
"Електроразпределение Север" АД

Електроразпределение СеверАД управлява и поддържа електроразпределителната мрежа в Североизточна България. Компанията пренася електрическа енергия за снабдяване на клиенти на регулиран и свободен пазар.

„ЕНЕРГО-ПРО Варна“ ЕАД, към която принадлежи и „Електроразпределение Север“ АД, е част от чешката „ENERGO-PRO A.S.“, която притежава и управлява общо 37 водноелектрически централи в Централна и Източна Европа, и е работодател на над 8,000 служители в Чехия, България, Грузия и Турция. Kлючовите ценности на компаниите от групата „ENERGO-PRO“ са ефективност, експертност, отговорност, безопасност и толерантност. Предоставяме ви възможност да откриете своето място в нашия екип.

„Електроразпределение Север“ АД обявява за град Павликени свободна позиция: електромонтьор.

Отдел „Експлоатация, мрежи и СТИ запад“
Разпределителен обслужващ център Горна Оряховица и Габрово

Компанията предлага:

 • мотивиращо трудово възнаграждение и действаща бонусна система;
 • работа при условията на втора категория труд;
 • допълнителен платен годишен отпуск за работа в специфични условия.

Основни задължения и отговорности:

 • поддръжка на електропроводни линии и трафопостове – техническа изправност, ремонт, подмяна на арматура, изолатори, регулиране фазови проводници, възстановяване на скъсани проводници;
 • работа с електромери – монтаж и проверка, подмяна /настройка на часовникови тарифни превключватели, при нужда снемане на данни от електромер;
 • монтаж на електромерни табла;
 • прекъсване и възстановяване на захранването на обекти;
 • водене на техническа документация за дейността;
 • дава домашни дежурства по график.

Профил на кандидата:

 • средно електротехническо образование;
 • шофьорска книжка категория „В”;
 • ангажираност и отговорност към работния процес;
 • клиентска ориентация и изпълнение на задачите качествено и в срок;
 • решаване на проблеми;
 • сътрудничество и работа в екип.

Кандидатстване:

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

За повече информация относно защитата на личните ви данни и правата ви, можете да се запознаете с Политиката за поверителност и защита на личните данни на дружествата от Групата „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ ЕАД при подбор на персонал, публикувана на интернет страницата на Компанията по-долу.

Моля, кандидатствайте с автобиография и референтен код EF_Pv1_030720 не по-късно от 19.07.2020 г., като изпратите професионална автобиография и мотивационно писмо на info@erpsever.bg с „Електромонтьор – EF_Pv1_030720 – Pavlikeni.com“ в темата на съобщениетo и/или на:

Контакт:

Електроразпределение СеверАД
Варна Тауърс, кула Г
бул. „Владислав Варненчик” №258
Варна 9009

Tel.:  +359-700-1-61-61
Fax.: +359-52-660-850

Emailinfo@erpsever.bg
URL:     energo-pro.bg