Начало Новини Търси да назначи заместник-директор по учебна дейност

Търси да назначи заместник-директор по учебна дейност

2869

ПГАТ Цанко Церковски“ Павликени търси да назначи заместник-директор по учебна дейност.

Описание и изисквания:

  • Отговаря на потребностите от планиране, организиране, ръководене осъществяването на училищните политики.

Изисквания за заемане на длъжността:

  • висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ и професионална квалификация „учител“;
  • да притежава компетентности, съгласно Приложение №4 към чл.42, ал.2, т.3 от Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
  • над пет години учителски стаж.

Месечна заплата (бруто):

  • 1,246 лв. – 1,400 лв.

Необходими документи за кандидатстване:

  • заявление до директора;
  • мотивационно писмо;
  • професионална автобиография;
  • копие на Диплома за завършено образование.

Документи ще се приемат в училището до 16:30 ч. на 14.07.2020 г.

Контакт:

ПГАТ Цанко Церковски
бул. „Руски” №46
Павликени 5200

Tel.:  061-052-003

Emailpgat_pavlikeni@abv.bg
URL:     pgat.bg