Начало Обяви Търси да назначи ковачи, производители на инструменти

Търси да назначи ковачи, производители на инструменти

1532

Дирекция „Бюро по труда“ гр. Павликени търси да назначи както следва:

Наименование на длъжността: 7223-3002 – Настройчик, машинни инструменти

Вид трудов договор: срочен
Работно време (начин на работа): две смени
Работно време (продължителност): 8 часа / ден
Трудово възнаграждение: 560 лв. / месец
Брой на свободните работни места: 8
Дата, от която работното място е свободно: 01.02.2017 г.

Номер и дата на заявката: 17 / 01.02.2017 г.
Срок на валидност на заявката: 01.05.2017 г.
Място на работата: Насeлено място към общ. Павликени, обл. Велико Търново.

Насочване за работа: насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано.

За повече информаци, моля свържете се с Дирекция „Бюро по труда“ гр. Павликени както следва:

Дирекция Бюро по труда
пл. „Свобода“ 17
Павликени 5200

Телефон: 0610-52-262
Email: dbt.pavlikeni@mbox.contact.bg
Работно време: от 8:30 до 17:00