Начало Работа Предлага Търси да назначи машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство

Търси да назначи машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство

1690

Дирекция „Бюро по труда“ гр. Павликени търси да назначи както следва:

Наименование на длъжността: 8153-2004 – Машинен оператор, шиене

Вид трудов договор: безсрочен
Работно време (начин на работа): непрекъсваемо
Работно време (продължителност): 8 часа / ден
Трудово възнаграждение: 420 лв. / месец
Брой на свободните работни места: 4
Дата, от която работното място е свободно: 06.12.2016 г.

Номер и дата на заявката: 449 / 06.12.2016 г.
Срок на валидност на заявката: 01.02.2017 г.
Място на работата: Насeлено място към общ. Павликени, обл. Велико Търново.

Насочване за работа: насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано.

За повече информаци, моля свържете се с Дирекция „Бюро по труда“ гр. Павликени както следва:

Дирекция Бюро по труда
пл. „Свобода“ 17
Павликени 5200

Телефон: 0610-52-262
Email: dbt.pavlikeni@mbox.contact.bg
Работно време: от 8:30 до 17:00