Начало Работа Предлага Търси да назначи общи работници

Търси да назначи общи работници

1811

Дирекция „Бюро по труда“ гр. Павликени търси да назначи както следва:

Наименование на длъжността: 9622-0001 – Общ работник

Вид трудов договор: срочни / безсрочни
Работно време (начин на работа): 1 – 3 смени
Работно време (продължителност): 8 часа / ден
Трудово възнаграждение: 450± лв. / месец
Брой на свободните работни места: 21±
Дата, от която работното място е свободно:
01.09.2016 г.; 19.09.2016 г.; 29.09.2016 г.

Номер и дата на заявката:
349 / 01.09.2016 г.;  365 / 16.09.2016 г.; 374 / 28.09.2016 г.
Срок на валидност на заявката:  30.11.2016 г.; 10.10.2016 г.; 24.10.2016 г.
Място на работата: насeлено място към община Павликени, обл. Велико Търново.
Насочване за работа: насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано.

За повече информаци, моля свържете се с Дирекция „Бюро по труда“ гр. Павликени както следва:


Дирекция
Бюро по труда
пл. „Свобода“ No. 17
гр. Павликени, 5200

Телефон: 0610-52-262
Email: dbt.pavlikeni@mbox.contact.bg
Работно време: от 8:30 до 17:00