Начало Работа Предлага Търси да назначи сезонни земеделски работници

Търси да назначи сезонни земеделски работници

1833

Дирекция „Бюро по труда“ гр. Павликени търси да назначи както следва:

Наименование на длъжността: 9211-0006 – Сезонен работник, земеделието

Вид трудов договор: срочен
Работно време (начин на работа): една смяна
Работно време (продължителност): 8 часа / ден
Трудово възнаграждение: …лв. / месец
Брой на свободните работни места: 5
Дата, от която работното място е свободно: 15.03.2017 г.
Основни отговорности: обработване на земеделски земи и култури

Номер и дата на заявката: 81 / 01.03.2017 г.
Срок на валидност на заявката: 30.04.2017 г.
Място на работата: Насeлено място към общ. Павликени, обл. Велико Търново.
Насочване за работа: насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано.

За повече информаци, моля свържете се с Дирекция „Бюро по труда“ гр. Павликени както следва:

ДирекцияБюро по труда
пл. „Свобода“ №17
Павликени 5200

Телефон: 0610-52-262
Email: dbt.pavlikeni@mbox.contact.bg
Работно време: от 8:30 до 17:00