Начало Работа Предлага Удължаване срока за подаване на документи на кандидати за длъжността „медицински специалист“

Удължаване срока за подаване на документи на кандидати за длъжността „медицински специалист“

1648
Павликени

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнението на проект „Нови възможности за грижа”, Община Павликени удължава срока за подаване на документи на кандидати за длъжността „медицински специалист” до 29.01.2016 г.

Кандидатите трябва да подадат следните документи :

  • Писмено заявление за кандидатстване по образец.
  • Автобиография.
  • Копие от документ за  базово медицинско образование.
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование – висше, полувисше или средно специално:

– професионално направление – „Медицинска сестра”, „Фелдшер”

2. Професионален опит – минимум 1 г.

Място за приемане на документите:

Общинска администрация
бул. ”Руски” №4, етаж ІІ, стая 206
Павликени 5200

Допълнителна информация, свързана с подбора, можете да получите в Общинска администрация, етаж ІІ, стая 206, тел. 0610-513-26 от Даниела Димитрова – администратор на проекта.