Начало Новини Бизнес “Унипак” набляга на регионалните партньорства

“Унипак” набляга на регионалните партньорства

2322

Собствениците на “Унипак” АД – Павликени, една от най-големите фирми в България, специализирана в производството на опаковки от картон и микровелпапе, събраха при себе си всички акции на дружеството. Общо 42 акционери са приели търговото предложение от “Форт” ООД – Пловдив, и са продали 47,108 броя от тях по предложената им цена – 9.84 лв. за един дял.

В резултат на тази процедура “Форт”, което има разнообразен предмет на дейност, в това число и производство на опаковки, притежава пряко и непряко вече 96.69% от книжата с право на глас. Тодор Чаков, изпълнителен директор на “Унипак”, и Христо Димитров Христакиев контролират по 50% от капитала на мажоритарния собственик.

“Форт” има право в тримесечен срок след приключване на търговото предложение и след одобрение от КФН да отправи предложение за изкупуване на акциите на останалите акционери на “Унипак”, които не са участвали в процедурата. Наред с това и всеки друг собственик може да изиска от “Форт” да изкупи неговите акции до 19 септември. Цената е равна на тази, на която е осъществено търговото предложение от 9.84 лв. за един брой.

“Форт” има споразумение за обща политика за управление на компанията с акционерите “Интернешънъл Пакиджинг” ЕООД – Пловдив, притежаващ 900р000 броя (39.61%), и с Димитър Христев Георгиев, който има 7,350 акции (0.32%). То е подписано на 16 декември миналата година.

Счетоводният отчет показва печалба за “Унипак” за 2016 г., която намалява с 66.60% – до 648 хил. лева. Продажбите също са спаднали. Продукцията на фирмата се продава основно в България. В производството на каширано алуминиево фолио тя е лидер с най-голям пазарен дял и задоволява голяма част от нуждите на пазара. Предприятието изнася изделията си в Европейския съюз и за трети страни, като относителният дял на експорта е 25% от продажбите през първото тримесечие на 2017-а.

Производството и продажбата на опаковки заемат около 95% от общите продажби на фабриката в Павликени и вече покрива всички пазарни сегменти, които то желае да развива. Мениджърите на “Унипак” и “Форт” планират да запазят пазарния си дял на местния пазар през следващите пет години, но поради ниския ръст на самия пазар не очакват значителен ръст на приходите от него. По отношение на външните пазари фабриката очаква през 2017 и 2018 г. да забави и спре спада на приходите на европейския пазар и до 2022-а да възстанови обема на паричните постъпления. След това дружеството планира да насочи усилия към откриване на допълнителни потенциални пазари.