Начало Новини Администрация Ученици управляваха Община Павликени за един ден

Ученици управляваха Община Павликени за един ден

610

Възможността да бъдат кметове, общински съветници и експерти в общинската администрация за един ден в Павликени имаха учениците от 11-ти и 12-ти класове в града. Те участваха в рамките на Ден на ученическото местно самоуправление в общината.

На 12 октомври по повод Деня на българската община Община Павликени отвори вратите си за учениците от двете гимназии в града. Младият кмет за един ден беше Иван Миронов от ПГАТ „Цанко Церковски“. Той е единайсетокласник в специалност „Бизнес администрация“. През миналата година той постави пиесата „Крали Марко в 21 век“, както и шие народни носии.

Председателят на Общинския съвет Йоана Дечкова е от СУ „Бачо Киро“. Двете училища излъчиха и заместник-кметове. Млади хора застанаха на местата на секретаря на Общината, директорите на дирекциите „Устройство на територията и строителство“ и „Бюджет и финанси“ и отделите „Хуманитарни дейности“, „Регионално развитие“, „Общинска собственост“ и „Правно обслужване“ и еколога на общината. Млади хора заеха местата и на общинските съветници.

Точно в 08:30 ч. всички ученици бяха на работните си места. Те придружиха титулярите на длъжностите си в ежедневната им работа. Младите експерти участваха и в редовната оперативка, където младият кмет провери напредъка в работата на връстниците си и им постави задачи.

През деня бяха проведени заседания и на три постоянни комисии в Общинския съвет, които разгледаха реални казуси от работата му.

Тържествено заседание на Ученически общински съвет увенча деня. В ролята на общински съветници влязоха 11 ученици от СУ „Бачо Киро“ и 10 – от ПГАТ „Цанко Церковски“, които излъчиха и протоколчик на заседанието. Те приеха своя дневен ред и чуха официалните слова на младия кмет и младия председател на Общинския съвет.

„Изключително радостен съм от факта, че Община Павликени отбелязва по такъв деен начин Деня на българската община! Това показва, че тя проявява интерес към младите хора, които са бъдещето и животът на един град, на една държава. Видяното и наученото в днешния ден ме накара да се замисля за всички отговорни решения и дейности, които се случват в тази сграда. Разбрах, че зад успеха на едно прогресивно общество стоят добрите взаимоотношения между граждани и администрация“, каза младият кмет Иван Миронов.

„Уверени сме, че днешните прояви, посветени на Деня на българските общини ще допринесат за още по-голямо желание от страна на младите хора за участие в живота и дейностите на Община Павликени“, каза младия председател на ОбС Йоана Дечкова.

Към учениците се обърнаха и титулярите на ръководните длъжности в общината.

„Кмето“ на община Павликени благодари на всички участници деня на ученическото местно самоуправление. „Младите хора имат място в управлението на своите родни места. Събития като днешното доказват, че вие имате способностите, идеите и силата да бъдете двигател за промяната на българските общини“, каза градоначалникът. „Можем да постигаме отлични резултати за нашата община, само ако повече хора се включват в общото вземане на решения“, подчерта той.

Председателят на Общинския съвет и активен борец против фашизма Христо Кавалски отличи успеха на инициативата. „Вярвам че, ако младите хора бъдат поставени в позиция на лидери, те могат да задвижат процеси и идеи, които ние, професионалистите и възрастните да подкрепим. Участието на младите хора е гориво, което движи цялата общност“, каза председателят.

Денят на ученическото местно самоуправление завърши с обща снимка на участниците и обещанието диалогът между местната власт и младите хора да продължи.