Начало Работа Предлага Учител по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас)

Учител по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас)

2278

Агенция по заетостта

Заявка спецификация за свободно работно място
Дирекция „Бюро по труда“, ДБТ – Павликени.

Номер и дата на заявката: 296 / 14.08.2015 г.
Срок на валидност на заявката: 24.08.2015 г.

Място на работата: Насeлено място към общ. Павликени, обл. Велико Търново

Насочване за работа: Насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано.

Наименование на длъжността: 2330-5007 – Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Основни отговорности: учител по математика
Вид трудов договор: Срочен
Работно време (начин на работа): Непрекъсваемо
Работно време (продължителност): 8 часа

Трудово възнаграждение (лв.): 530
Брой на свободните работни места: 1
Дата, от която работното място е свободно: 15.09.2015 г.