Начало Спорт Общински турнир по футбол на малки вратички ФУТЗАЛ „Павликени – 2016/2017

Общински турнир по футбол на малки вратички ФУТЗАЛ „Павликени – 2016/2017

1578

СПОРТНА ЗАЛА

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

 

П Р А В И Л А

за провеждане
на Общински турнир по футбол на малки вратички
ФУТЗАЛ  „Павликени – 2016/2017“

 

I. ЦЕЛ

Да се утвърди като традиционен Общинският турнир по футбол на малки вратички и да се поддържат спортните традиции в Павликени и Общината.

II. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Турнирът ще започне от 28.11.2016 г. /понеделник/ от 17:30 часа. Срещите ще се провеждат в Спортна зала „Йордан Петров – Графа“ – гр. Павликени.

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Право на участие в Общинския турнир по футбол на малки вратички имат всички отбори, чиито състезатели живеят и/или работят на територията на община Павликени. В един отбор в игра се допускат едновременно не повече от трима състезатели, картотекирани и участващи в аматъорски футболни клубове към БФС /правилото за картотекиран състезател важи до 40 годишна възраст/. Участници, картотекирани в професионални клубове от „А” и „Б” ПФГ и състезатели под 16 годишна възраст не се допускат.

IV. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

  1. Списък на отбора – съдържащ трите имена и ЕГН на състезателите /12 състезатели и 1 водач, който може да бъде играещ/. Също да е посочено в кои футболни клубове са картотекирани, ако има такива. На турнирът този списък е неразделна част от протокола.
  2. Документ за предсъстезателен медицински преглед по образец.
  3. Застрахователна полица „Злополука“, за периода на участие в турнира, осигуряваща застрахователна защита
  4. Документите са задължителни за целия период на турнира.
  5. Всички отбори след като предоставят списък на състезателите в началото на турнира, нямат право след това да добавят нови състезатели към списъка.

V. ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

Турнирната такса за участие е 100 лв. От турнирната такса се освобождават отборите на училищата на територията на oбщина Павликени.

VI. ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Записването за участие в спортната зала. Краен срок за записване 24.11.2016 г.

Техническа конференция – 25.11.2016 г. /петък/ от 17:30 часа в Спортната зала.

VII. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ

Класиралите се на първо, второ и трето място получават съответно – 250 лв,/ 150 лв,/ 100 лв . Индивидуални награди, предметни награди, грамоти.

VIII. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТУРНИРА

–       Времетраене – две полувремена по 20 минути с 10 минутна почивка

–       Отборът се състои от 5 полеви играчи и вратар

–       Вратарят пази без ръце

–       Само леки удари срещу вратаря

–       Гол се зачита само от маркираното поле

–       Наказателен удар се изпълнява само от центъра по въздух, като всички играчи са зад централната линия

–       Без влизания с шпагат

–       При изпълнение на нарушение играчите да са минимум 3 метра от топката

–       При удар на топката в тавана се изпълнява непряк свободен удар. При умишлен удар в тавана се дава жълт картон и наказателен удар за противниковия отбор.

–       При първи жълт картон наказание за 2 минути на състезателя. При втори жълт картон, дава се червен, наказание за 2 минути и право да влезе нов състезател. Наказаният състезател пропуска 1 среща.

–       При директен червен картон, наказаният състезател не се допуска в игра до края на турнира

–       При групово протестиране на отбора /при 3 или повече състезатели/, удар над длъжностно лице, противников състезател, псувня, плюене – дисквалифициране на отбора

IX. СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

В зависимост от подадените заявки отборите, чрез жребий се разделят в групи. В групите се играе всеки срещу всеки. Класиралите се на първо и второ място в групите продължават напред.

Контестации по спортно-технически въпроси се подават от водача на отбора до главното ръководство на турнира, най-късно 30 минути след завършване на срещата. Всички контестации са придружени с вноска от 20 лв,  внесени в сметката на турнира.

Неуредените въпроси с тези правила се решават с Наредбата на БФС.


инж. Емануил Манолов
Кмет на Община Павликени

Съгласувал:

Катя Димитрова
Н-к отдел „ХД”

Изготвил:

инж. Т. Трифонов
ст. експерт „СМД“