Начало Новини Благотворителност Център „Амелипе“ – Павликени отбеляза Деня на толерантността

Център „Амелипе“ – Павликени отбеляза Деня на толерантността

604

На 16-ти ноември в с. Батак образователните медиатори отбелязаха Международния ден на толерантността. В събитиетосе включиха ученици от ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ с. Батак.

Образователният медиятор Стефан Стефанов заедно с Никола Георгиев организираха презентация на тема „Какво е толерантност“, която прерастна в беседа с учениците на тази тема. На срещата присъстваха учители от училището, както и директорът г-н Шенай Нуриев.

Учениците направиха алея на толерантността със свои рисунки на същата тема. Медиаторите раздадоха брошури на родители и ученици. Бе направено и дървото на толерантността, като всеки един от възпитаниците имаше възможността да запишат послания във вид на листа на тема толерантност.

Учениците от с. Батак получиха подарък рисунка от свои връстници от ОУ “Св. Климент Охридски“ град Павликени.

Дейностите са по проект BG05M9OP001-2.018-0014-C01 „Интеграция на уязвими групи в община Павликени“, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи.

Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 1 изпълнявана от ЦМЕДТ „Амалипе“.