Начало Новини Политика Червен кмет с картечница

Червен кмет с картечница

2555

С ПМС №129 от 26.06.2012 г. на служителите в администрацията е премахнато трудовото възнаграждение за прослужено време и натрупан трудов стаж (така нареченият клас). Това не засяга всички длъжности в кметствата например. Кметовете и останалият персонал, като озеленители, общи работници, охранители и др. си го получават.

Бе наложена система на оценяване, в резултат на която считам, че работещите в общинска администрация служители са ощетени. Хората в малките градове на България се познават и това води до възможността ръководителят или началникът, да се възползват от служебното си положение, за да контролират и подчиняват работниците и служителите си.

Кмет като Емануил Манолов с такова постановление в ръце е като луд с картечница!

За отбелязване е, че постановлението влиза в сила от средата на 2012 г., методиката на оценяване започва да се прилага едва през 2015 г., в резултат на което първото актуализиране на заплащането е през май 2015 г.

Това постановление дава възможност за субективно оценяване, което не винаги е реалното и заслуженото, а в някои случаи дори се стига до дискриминация. При формирането на заплатите на служителите от Община Павликени вече за втори път се проявяват тези порочни практики.

Кметът Манолов в официален отговор до групата общински съветници от ПП ГЕРБ по повод критериите за оценка на служителите казва, че заплатите на всички служители трябвало да се уеднаквят, което нито е морално, нито справедливо /но е КОМУНИСТИЧЕСКО/, тъй като всеки служител е индивидуалност и като човек и като трудова единица. Има и противоречие с наложената методика на оценяване, която уж цели да оцени всеки според заслугите му, а в същото време се говори за уеднаквяване. Той казва също, че трябвало да се съобразява с финансовите възможности на общината. Нито един общински служител не би трябвало да носи отговорност за това, защото това са отговорности на ръководството на една община, при това добре обезпечени отговорности. Какво се получава на практика:

  • Служители с над 30 годишен стаж са приравнени със служители, които едва са започнали трудовия си път. По пътя на логиката, един служител с по-дълъг стаж, би следвало да е натрупал по-голям опит и да е придобил по-добра квалификация и рутина в работата си. Не следва ли той да е и по-добре платен?
  • Служители в населени места с по 150 жители са с по-високо трудово възнаграждение в сравнение с други, които работят в села с над 500 души население.
  • Прави се разлика между служители, които пътуват до работното си място и такива, които живеят в селата, в които работят, което е проява на ДИСКРИМИНАЦИЯ. При това удобно се пропуска факта, че служителите, които живеят и работят в едно и също населено място са на разположение на хората 24 часа в денонощието не само по служебни, а и по чисто човешки битови въпроси. Същите тези служители когато пътуват по служба до общината и другите институции, го правят за собствена сметка и по никакъв начин не ощетяват общината, дори напротив. Много пъти с личните си автомобили превозват материали и консумативи за служебно ползване.
  • Като инструмент за формиране на заплащането се посочва процента на събрани и отчетени в общината такси от административни услуги и събрани данъци, което е недопустимо, тъй като общината като институция не е намерила, нито наложила за приложение начин за поощряване на данъчната събираемост от населението, а го изисква от служителите си. Да не говорим, че един служител няма как да повиши сумите от административни услуги или събрани данъци, тъй като никой не е в състояние да повлияе на нуждите на гражданите или на такъв финансово-разплащателен процес, каквато е данъчната събираемост.

От казаното до тук е видно, че наложената методика за оценка и заплащане на труда ощетява и поставя в УНИЗИТЕЛНО положение общинските служители, като ги лишават от допълнително възнаграждение за натрупан трудов стаж, а в същото време това не важи за другите длъжности. Въпреки, че кметовете на населените места не са по-натоварени от изпълняващите длъжността „Главен специалист административно обслужване и Приходи” в кметството, заплащането на кметовете е двойно по-високо, особено в случаите когато те са с повече трудов стаж. Оправданието за по-висока степен на отговорност не би следвало да се приема за истина, тъй като в повечето случаи тя е персонална. Всичко това поставя работещите в един трудов колектив в ситуация на конфликт и нетърпимост и не позволява работата в екип, както и не осигурява нормални условия на труд, създавайки напрежение между колеги. Служителите са демотивирани да приложат старание и усърдие в работата си.

Би било справедливо работещите, спрямо които години наред е прилагана тази неприемлива и несправедлива практика, да бъдат обезщетени, макар и с еднократно финансово обезщетение, тъй като периодът, през който те са били ощетявани е доста продължителен.

Пари в общините има, но те в много случаи се разпределят неправомерно и некоректно.

Ако народните представители наистина работят в полза на хората, те трябва да го докажат с делата си, за да изчезнат у нас, обикновените хора, съмненията, че прекрачвайки прага на парламента, гласът народен остава нечут някъде извън стените на сградата, събрала народните ни избранници.

Постановлението се позовава на една наредба за държавния служител. Ето какво казва Законът за държавния служител по отношение на длъжностите в администрацията:

ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ е този служител, който работи в държавна агенция или друга държавна структура, получава възнаграждение от държавния бюджет и извършва управленска или експертна дейност.

По смисъла на Закона за държавния служител:

Чл. 3. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г.) Не са държавни служители по смисъла на този закон лицата, които:

  • изпълняват технически функции в администрацията.

Служителите в общинската администрация, обаче съгласно предвидените длъжности в Единния Класификатор на Длъжностите в Администрацията (ЕКДА), имат статут на държавни служители. Значи според някакъв си КЛАСИФИКАТОР общинските служители имали статут на държавни!

Ами съгласно какво тогава би следвало да се ползват с привилегиите на държавни служители?

Не би било редно едни хора да се третират като държавни служители, само тогава, когато трябва да се натоварят със задължения, а когато трябва да получат привилегиите на статута, като държавата да им плаща осигуровките например, тези същите хора вече да не са държавни служители.

До кога Закони и разпоредби в тази държава ще си противоречат сами на себе си? Знам, че така е удобно на управляващите, ама нали за това сме си избрали уж управляващи с грижа за нацията. Хайде нека се погрижат за тази нация най-накрая.

Между впрочем има ли утвърдена длъжностна характеристика на длъжността КМЕТ? Кой контролира избраните кметове по селата каква точно дейност изпълняват и колко работят. Какъв им е коефициентът на полезно действие? (КПД) В много случаи това са едни некадърни мързеливци, изкарали по-голямата част от живота си на кметска хранилка безделничейки.

За информация прилагаме:

– Примерна таблица за справедливото заплащане на две от длъжностите в едно кметство.

– Копие от официален отговор на Манолов до група общински съветници, защо така определя заплатите на служителите по кметствата.