Начало За Забава Фолклор 1-во място за Женски народен хор при НЧ “Братство – 1884”

1-во място за Женски народен хор при НЧ “Братство – 1884”

1225

1-во място за Женски народен хор при НЧ “Братство – 1884” на XXI Фолклорен фестивал “Павликени”.