Начало За Забава Фолклор 1-во място за Женски народен хор при НЧ „Братство – 1884“

1-во място за Женски народен хор при НЧ „Братство – 1884“

1302

1-во място за Женски народен хор при НЧ „Братство – 1884“ на XXI Фолклорен фестивал „Павликени“.