Начало Новини Образование 1.3 млн. лв. получава Община Павликени за ремонт на ПГАТ „Цанко Церковски“

1.3 млн. лв. получава Община Павликени за ремонт на ПГАТ „Цанко Церковски“

1077

Договор за 1,3 млн.лв. за ремонт на Професионалната гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“ в Павликени подписа кметът на общината инж. Емануил Манолов в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Училището е включено с приоритет в списъка с професионални училища с аграрен профил от цялата страна, които ще получат финансиране. Средствата са заложени по мярка ”Подкрепа за професионалните училища в Република България“ в рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

Предвидената подкрепа по ОПРР 2014-2020 за подобряване на материално-техническата база ще спомогне за по-лесната интеграция и социализиране в обществото в процеса по обучение, както и за последващо успешно реализиране на пазара на труда. Отчетени са по-добрите перспективи за развитие на професионалните училища с над общинско значение, както и по-високата значимост на земеделското образование за конкретни области на страната.

В проекта подробно са описани строителните дейности, които се предвиждат в ПГАТ. Те ще обхванат сградите на училището, на ученическото общежитие и на учебния център, както и оборудване и обзавеждане на кабинетите и спортните площадки.

ПГАТ „Цанко Церковски“ е едно от едва 23 професионални училища в страната, които имат право да кандидатстват за този финансов ресурс.