Начало Новини Администрация 17,744,729 лв. е проектобюджетът на Община Павликени за 2019 година

17,744,729 лв. е проектобюджетът на Община Павликени за 2019 година

1013
Павликени

Проектобюджетът на Община Павликени за 2019 година е 17,744,729 лв. Сумите бяха представени за обществено обсъждане преди да бъдат гласувани на редовната сесия на Общинския съвет през месец януари.

„Завършваме поредната година на стабилност, през която управляваме бюджета на Община Павликени с отговорност и с перфектно планиране. Имаме растеж, който е в полза на всички павликенчани. Целта ни е този растеж да доведе до благополучие и сигурност за жителите на нашата община. Такава цел посочих в началото на първия си мандат и до ден днешен неотклонно я следвам“, каза пред гражданите „кмето“ на община Павликени инж. Емануил Манолов. Той подчерта, че основният документ за финансовата политика на Общината през 2019 г. е свързан с предоставяне на услуги на гражданите в сферата на образованието, здравеопазването, социалните услуги, културата и спорта.

Разработването на приходната част на проектобюджета за 2019 г. е обвързано с анализ на местните приходи от последните три-четири години. В разходната част са отразени предложенията, постъпили от кметовете на населени места, и второстепенните разпоредители с бюджет.

Държавните субсидии за Общината са увеличени с 1,602,087 лв., или 13.70 %, в това число е общата субсидия за делегираните от държавата дейности, която е увеличена с 1,525,687 лв., или 16.34 %. Общата изравнителна субсидия за общински дейности за 2019 г. е 1,563,500 лв. и е завишена с 0.78 % спрямо 2018 г., или 12,200 лв.

Средствата за зимно поддържане са 144,500 лв. и спрямо 2018 г. са увеличени с 13,100 лв., или 9.97 %. Целевата субсидия за капиталови разходи е завишена с 51,100 лв., или 7.46 %.

„Опитът, който имаме от последните две години с програма „Ин витро“ и с програмите за местни и граждански инициативи, показва положителни резултати и затова сме планирали средства за тях и през новата година“, категоричен бе „кмето“.

За издръжка на детските заведения са планирани 261,000 лв. Предвидените средства за издръжка на ученическите столове са 96,000 лв. За основен ремонт и придобиване на дълготрайни активи в системата на образованието и детската ясла от собствени бюджетни средства са предвидени 83,000 лв.

Запазват се размерите на всички местни такси, включително на таксата за битови отпадъци, на нивото от 2018 г.

Планирано е увеличение на размера на данъка върху превозните средства. То е свързано с последното изменение на Закона за местните данъци и такси.

И през следващата година Общината ще работи активно за разработване на проектни предложения и ще кандидатства по програми от новия програмен период за усвояване на средства от европейски фондове.

Очакваните вложения по капиталовата програма на Общината за 2019 г. от собствени бюджетни средства и целева субсидия за капиталови разходи са в размер на 904,750 лв.