Начало Новини Инфраструктура Великотърновска област на 21-во място по достъп на домакинствата до интернет

Великотърновска област на 21-во място по достъп на домакинствата до интернет

1232

56.9% от домакинства във Великотърновска област притежават достъп до интернет в домовете си, което е с 3.8 процентни пункта по-малко спрямо предходната година. Това показват резултатите от проведеното през тази година изследване за използване на информационно-комуникационни технологии от домакинствата и лицата в региона. Това намаление нарежда област Велико Търново едва на 21-во място сред 28-те области в страната по относителен дял на домакинствата с достъп до интернет, докато през 2015 г. областта е била на 8-мо място. Въпреки динамичното развитие на информационните технологии в България, 43.1% от домакинствата в областта все още нямат достъп до интернет в домовете си.

През 2016 г. повече от половината от населението на възраст 16–74 навършени години в област Велико Търново използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Областта се нарежда на 11-то място по регулярно използване на интернет сред 28-те области в страната. Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет от лицата в областта, като на база предходната година се отбелязва ръст от 2.9 процента.

Мъжете в област Велико Търново са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените – съответно 59.8 и 54.7%. Значителни са различията за редовно използващите интернет по образование. Докато 86.8% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 33.0% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които интернет предоставя.

През 2016 г. 15.8% от лицата в област Велико Търново са използвали глобалната мрежа за взаимодействие с държавната администрация и местното самоуправление, като спрямо предходната година относителният им дял се увеличава със 7.7 процентни пункта.