Начало Новини Инфраструктура 210 MWh ел. енергия ще пести годишно Община Павликени

210 MWh ел. енергия ще пести годишно Община Павликени

1173

210 MWh ел. енергия пести годишно Община Павликени след въвеждането на мерки за енергийна ефективност в три общински сгради. Това е прекият резултат от завършването на проекта „Смяна на горивна база и реконструкция на отоплителни системи в общински сгради”, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Успешен финал на строителните работи по новата отоплителна инсталация в Дома за стари хора, с. Караисен отчете Община Павликени. Сградата е една от трите общински имота, в които бяха въведени мерките за енергийна ефективност. Общата стойност на проекта е 450,855.28 лв., което осигури обновяването на Основно училище „Бачо Киро“ в град Бяла черква, Домът за стари хора в с. Караисен и старата част на сградата на общинска администрация в Павликени

За ДСХ Караисен инвестицията по проекта е 79,924 лв. и включва нова котелна инсталация – котел на пелети с мощност 50 kW, нова отоплителна инсталация, вкл. подменена тръбна мрежа и нови алуминиеви радиатори, термопомпа „въздух-вода“ с мощност 50 kW за битова гореща вода.

Извън дейностите, изпълнявани с получената безвъзмездна финансова помощ, със собствени средства в общ размер 237,590 лева Община Павликени е изпълнила всички останали енергоспестяващи мерки, предписани от обследването за енергийна ефективност за обектите. В ДСХ-Караисен това е  топлоизолация на покрив на стойност 6,055 лв.

За изпълнението на този проект Община Павликени партнира с организациr от Норвегия – Boost Global Innovation AS и Norsk Enøk Og Energi AS – Норвегия.

„В резултат на обединените ни усилия, днес можем да се поздравим с добре свършената работа, с повишения комфорт на обитаване на живущите в дома и подобрени условия за работа на персонала“, подчерта кметът инж. Емануил Манолов при откриване на обекта.

Очакваният екологичен ефект от изпълнението на целия проект се изразява в годишно намаление на вредни емисии в атмосферата с 196 тона въглероден двуокис и 210 MWh спестена енергия общо за трите обекта. Приносът на сградата на ДСХ Караисен е 85.10 тона въглероден двуокис и 121.091 MWh енергия годишно.

За Административна сграда инвестицията по проекта е 123,449.02 лв. и включва локална котелна централа на природен газ с мощност на котела 73 kW, нова двутръбна водна нискотемпературна отоплителна система с отоплителни тела – вентилаторни конвектори и алуминиеви радиатори и централизирана система за охлаждане със студоизточник чилър с мощност 65 kW. Община Павликени със собствени средства е изпълнила топлоизолацията на покрива на стойност 26,382.67 лв.