Начало Новини Образование Парадокс – ОУ „Хаджи Димитър и Стефан Караджа” в село Караисен получава...

Парадокс – ОУ „Хаджи Димитър и Стефан Караджа” в село Караисен получава статут на „иновативно училище“ + 4 години живот ден след смъртната си присъда

3002

Шест учебни заведения в Община Велико Търново стават иновативни. Това са основните училища „Бачо Киро” и „Димитър Благоев” в старата столица и „Неофит Рилски” в град Килифарево. Статут на иновативно училище получават още ПМГ „Васил Друмев” и СУ „Владимир Комаров”, както и Частното начално училище по изкуства „Димитър Екимов” в село Русаля.

В списъка на иновативните училища в област Велико Търново влизат ОУ „Петко Р. Славейков” в Джулюница, ОУХаджи Димитър и Стефан Караджав Караисен и Професионалната държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев” в Свищов.

Целта на програмата за иновации в средното образование е създаване на мрежа от иновативни училища в България. Това е разписано в Закона за предучилищното и училищното образование. Иновативните училища ще бъдат модел на модерното училище, в което учениците ще подобряват резултатите си и критичното си мислене чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми.

До 31 май 2017 г. министърът на образованието и науката трябваше да внесе в Министерски съвет предложение за приемане на решение със Списък на иновативните училища за предстоящата учебна година, което видно от материалите по-долу, вече е факт.

Защо бе закрито с Решение на Общински Съвет – Павликени ОУХаджи Димитър и Стефан Караджа” в Караисен, което безспорно е одобрено от Комисията за иновативните училища към министъра на образованието и науката, разгледала, оценила и одобрила училищния проект и е предложено от министъра на образованието и науката да получи статут на „иновативно училище“ с право на живот още 4 години 1 ден преди решението на Министерството?

Срокът за подаване на училищните проекти за иновации в министерството на образованието и науката е бил 31.01.2017 г. В изпълнение на чл. 71, ал. 5 от Наредба №9 от 19.08.2016 г. на МОН за институциите в системата на предучилищното и училищното образование до 22.02.2017 г. началниците на РУО са представили становища в електронен формуляр относно училищния проект за иновации на съответното училище от областта, което ще рече, че на всички институции, имащи отношение към съдбата на ОУХаджи Димитър и Стефан Караджа в село Караисен /Община Павликени, Общински съвет – Павликени, РУО – Велико Търново/ е било известно, че последното се бори за живот и влага амбиции да продължи да образова подрастващите в село Караисен.

Училището в село Караисен, предложено за включване в Списъка на иновативните училища от Министъра на образованието и науката за учебната 2017/2018 година, щеше да се бори за подобряване качеството на образование чрез различни иновации, обхващайки всички или част от участниците в образователния процес в училището, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг, става ясно от доклада на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев към проекта за решение на Министерски съвет за приемане на Списък на иновативните училища за учебната 2017/2018 година.

Общо 185-те иновативни училища ще работят за повишаване качеството на образованието в следните посоки: разработване и въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението – 46 училища; организиране по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и образователната среда – 51 училища; използване на нови методи на преподаване – 88 училища; разработване по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове – 14 училища.

Царят дава, падарят не дава…

Ето какво заслужава Манолов и неговите сподвижници в общинската администрация и съвет.