Начало Автобуси

Автобуси

Телефон за връзка с автогара Павликени: +35961052651 между 6:00 и 17:45 ч. всеки ден.

Телефон за връзка с автотранспортна фирма „Алекс O.K.“ ВТ между 7:00 и 17:00 ч. всеки ден с изключение на събота и неделя: +359-61055000.

Час Автолини Фирма Дни
05:50 Павликени – Караисен „Алекс О.К.“ ВТ п-п
05:50 Павликени – Долна Липница „Алекс О.К.“ ВТ п-п
06:00 Павликени – Росица „Алекс О.К.“ ВТ п-п
06:00 Павликени – Бутово „Алекс О.К.“ ВТ п-п
06:00 Павликени – Върбовка, Димча „Алекс О.К.“ ВТ п-п
06:30 Павликени – Велико Търново /Емен/ „Алекс О.К.“ ВТ п-с
07:00 Павликени – Велико Търново /Лесичери/ „Алекс О.К.“ ВТ п-с
07:00 Павликени – Горно Калугерово „Алекс О.К.“ ВТ
07:00 Павликени – Свищов /Горна Студена/ „Алекс О.К.“ ВТ п-п
07:00 Павликени – Полски Тръмбеш „Алекс О.К.“ ВТ п-с
07:10 Павликени – Вишовград „Алекс О.К.“ ВТ п-п
07:15 Свищов – Габрово „Алекс О.К.“ ВТ п, с, п
07:25 Свищов – Габрово „Алекс О.К.“ ВТ в, ч, с, н
07:30 Павликени – Велико Търново /Хотница/ „Алекс О.К.“ ВТ п-с
07:40 Павликени – Велико Търново ЕТ „Никол-Н. Николов“
08:00 Павликени – Паскалевец „Алекс О.К.“ ВТ в
08:02 Левски – Велико Търново Плевен Експрес ООД
08:30 Павликени – Росица „Алекс О.К.“ ВТ н
08:37 Севлиево – Свищов ЕТ „Стрелец“ Севлиево п-с
09:00 Павликени – Велико Търново /Хотница/ „Пътни Превози“ АД
09:00 Павликени – Велико Търново /Паскалевец/ „Алекс О.К.“ ВТ
09:15 Велико Търново – Свищов „Алекс О.К.“ ВТ
09:20 Павликени – Велико Търново /Лесичери/ ЕТ „Надежда Христова“ ВТ
09:30 Павликени – Бутово „Алекс О.К.“ ВТ
10:00 Павликени – Караисен „Алекс О.К.“ ВТ п-п
10:16 Габрово – Свищов „Общински Пътен Транспорт“ ЕООД
10:30 Павликени – Бяла Черква „Алекс О.К.“ ВТ п-п
10:30 Павликени – Росица „Алекс О.К.“ ВТ в
11:30 Павликени – Велико Търново /Лесичери/ „Алекс О.К.“ ВТ п-п, н
11:50 Велико Търново – Левски „Плевен Експрес“ ООД
12:00 Павликени – Велико Търново /Хотница/ „Алекс О.К.“ ВТ
12:10 Павликени – Вишовград „Алекс О.К.“ ВТ
12:30 Павликени – Свищов /Коал./ „Дунав-2“ Свищов
12:30 Павликени – Крамолин „Алекс О.К.“ ВТ
13:00 Павликени – Велико Търново /Лесичери/ „Алекс О.К.“ ВТ
13:30 Павликени – Долна Липница „Алекс О.К.“ ВТ с, н
13:30 Павликени – Паскалевец „Алекс О.К.“ ВТ в
13:50 Павликени – Росица „Алекс О.К.“ ВТ
14:15 Павликени – Велико Търново /Пушевски Кантон/ „Алекс О.К.“ ВТ п-с
14:30 Павликени – Бутово „Алекс О.К.“ ВТ п-п
14:30 Павликени – Долна Липница „Алекс О.К.“ ВТ п-п
14:30 Павликени – Лесичери /Дс., Ст./ „Алекс О.К.“ ВТ
15:00 Павликени – Велико Търново /Хотница/ „Алекс О.К.“ ВТ
15:00 Павликени – Караисен „Алекс О.К.“ ВТ
15:08 Свищов – Севлиево ЕТ „Стрелец“ Севлиево п-с
15:30 Павликени – Горно Калугерово „Алекс О.К.“ ВТ
15:30 Павликени – Свищов ЕТ „Никол-Н. Николов“
15:31 Левски – Велико Търново „Плевен Експрес“ ООД
16:00 Павликени – Велико Търново /Лесичери/ „Алекс О.К.“ ВТ
16:10 Павликени – Велико Търново /Емен/ „Алекс О.К.“ ВТ
16:30 Павликени – Велико Търново /Пушевски Кантон/ „Алекс О.К.“ ВТ н
17:00 Павликени – Велико Търново /Лесичери/ ЕТ „Надежда Христова“ ВТ
17:00 Габрово – Свищов „Алекс О.К.“ ВТ в, ч, с, н
17:05 Габрово – Свищов „Алекс О.К.“ ВТ п, с, п
17:30 Павликени – Велико Търново /Хотница/ „Пътни Превози“ АД
17:30 Павликени – Росица „Алекс О.К.“ ВТ п-п
17:30 Павликени – Бутово „Алекс О.К.“ ВТ п-п, н
17:30 Павликени – Караисен „Алекс О.К.“ ВТ п-п
17:30 Павликени – Долна Липница „Алекс О.К.“ ВТ п-п, н
17:30 Свищов – Габрово „Общински Пътен Транспорт“ ЕООД
17:51 Велико Търново – Левски „Плевен Експрес“ ООД
18:00 Павликени – Сухиндол „Алекс О.К.“ ВТ п-п