Начало Новини Местни Защо Община Павликени, администратор на лични данни, публикува такива на своя сайт?

Защо Община Павликени, администратор на лични данни, публикува такива на своя сайт?

3017
Павликени

Невероятно, но факт – немърливостта, безхаберието, некомпетентността и безотговорността на яловата Общинска администрация при Община Павликени удариха ново дъно.

Общината, която е администратор на лични данни и е длъжна да пази тези данни, ги публикува на своя сайт, та да може всеки, освен слепите, да ги види, а злонамерените да злоупотребят с тях както им душа сака.

Изабел Минчева
Изабел Минчева

Ето такъв един пример на този линк* (от 25-та страница на сетне) към документ, публикуван на сайта на Общината на финансово корумпирания, морално фалирал и политически импотентен „кмето“.

Служителката, чието задължение е да изнася служебна информация на сайта на Общината и която най-вероятно е публикувала документите с личните данни е златокосата Изабел Минчева, която маскира подписите и печатите в сканираните документи, но ЕГН-тата на гражданите, „ние“.

Това, другарки и другари, е недопустимо!

Дали и как ще бъдат санкционирани Изабел и „кмето“, предстои да видим.

Молим читателите да подадат незабавно сигнал в:

С публикуването на този сигнал, ние от Павликени.com сезирахме отговорните институции, направете го и вие.

* Update: Документът продължава да е достъпен онлайн.

Да припомним някои основни положения за невежите и нехайните в Община Павликени.

Защита на личните данни

Правото на защита на личните данни е основно човешко право. Обикновено то се разглежда като част от правото на неприкосновеност на личния живот, което включва широк кръг въпроси, между които правото на телесна неприкосновеност, защитата на дома и семейството, тайната на личната кореспонденция и др.

Неприкосновенността на личния живот е в основата на човешкото достойнство и други ценности като правото на самоопределение, право на религиозна принадлежност, свобода на изразяванеправо на свободно сдружаване и др.

Правото на защита на личните данни, като част от правото на неприкосновеност на личния живот има широко международно признание. То е оценено като основно човешко право във Всеобщата декларация за правата на човека, в Международния пакт за граждански и политически права и Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи. В повечето държави, правото на защита на личните данни е гарантирано в техните Конституции.

Някои понятия:

Право на защита на личните данни

Понятието се свързва с правото на лицата на защита срещу записване, обработване, прехвърляне и съхраняване на техните лични данни.

Право на телесна неприкосновеност

Понятието се свързва с правото на всеки да бъде защитен срещу принудителни манипулации като – задължителни имунизации, кръвопреливане без съгласие на лицето, принудителна стерилизация, вземане на кръв и други телесни проби с цел принудително извършване на изследвания. Правото на телесна неприкосновеност се свързва и с правото на всеки да избира свободно личното си поведение. Това включва също свободния избор на сексуална ориентация, политическа активност, включително изразяването ѝ на публични места.

Право на лична комуникация

Понятието се свързва с правото на гражданите да комуникират свободно помежду си посредством лични писмени, вербални, електронни комуникации, без да бъдат ограничавани, следени, записвани без тяхно знание. Понякога това право се определя и просто като правото да не бъдеш следен и подслушван.