Начало Casino Rock, paper, scissors

Rock, paper, scissors

1979

[cardgame title=rock-paper-scissors id=1031]