Начало Кметства

Кметства

Kмет
инж. Емануил Александров Манолов

Зам.-кмет
Албена Георгиева Петрова
Зам.-кмет
инж. Анастасия Колева Вачева

Община Павликени
бул. „Руски“ №4
Павликени 5200

тел.:     0-800-80-404 (денонощно)
факс.:  0610-5-26-42

Email: obshtina@pavlikeni.bg
URL:     pavlikeni.bg

площ: 623 кв. км.
население: 30,752 души
празник на общината: 29 юни
област: Велико Търново

Местни данъци и такси

Тодор Боев
началник отдел „Бюджет и местни приходи”

тел.: 0610-5-34-93

Тихомир Трифонов
гл. експерт „Приходи”

тел.: 0610-5-20-82

Каса за справки

тел.: 0610-5-24-64

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

с. Батак
Зенко Маринов
кмет

тел.:     0882-624-053
тел.:     0882-656-166
Email: batak@pavlikeni.bg

с. Бутово
Станислав Теодосиев
кмет

тел.:     0882-625-674
тел.:     0882-624-876
Email: butovo@pavlikeni.bg

гр. Бяла черква
Албена Тодорова
кмет

тел.:     0882-653-865
тел.:     0882-618-305
Email: b_cherkva@pavlikeni.bg

с. Вишовград
Иван Иванов
кметски наместник

тел.:     0882-633-635
Email: vishovgrad@pavlikeni.bg

с. Върбовка
Ивелин Розинов
кмет

тел.:     0882-645-866
тел.:     0882-656-010
Email: varbovka@pavlikeni.bg

с. Горна Липница
Георги Стефанов
кмет

тел.:     0882-619-363
тел.:     0882-620-146
Email: g_lipnitsa@pavlikeni.bg

с. Димча
Стефан Прокопиев
кмет

тел.:     0882-617-586
тел.:     0882-622-463
Email: dimcha@pavlikeni.bg

с. Долна Липница
Емил Илиев
кмет

тел.:     0882-621-596
тел.:     0889-622-530
Email: d_lipnitsa@pavlikeni.bg

с. Дъскот
Николай Митев
кмет

тел.:     0882-625-658
тел.:     0882-618-246
Email: daskot@pavlikeni.bg

с. Караисен
Стефан Николов
кмет

тел.:     0882-625-167
тел.:     0882-625-639
Email: karaisen@pavlikeni.bg

с. Лесичери
Димитър Митрев
кмет

тел.:     0882-635-065
тел.:     0882-618-635
Email: lesicheri@pavlikeni.bg

с. Михалци
Петко Петков
кмет

тел.:     0882-644-865
тел.:     0882-623-263
Email: mihaltsi@pavlikeni.bg

с. Мусина
Христо Иванов
кметски наместник

тел.:     0882-645-965
тел.:     0882-622-634
Email: musina@pavlikeni.bg

с. Недан
Георги Георгиев
кмет

тел.:     0882-663-465
тел.:     0882-639-192
Email: nedan@pavlikeni.bg

с. Паскалевец
Мирослав Димитров
кмет

тел.:     0888-058-961
Email: paskalevets@pavlikeni.bg

с. Патреш
Валентин Вълев
кмет

тел.:     0882-635-165
тел.:     0882-617-639
Email: patresh@pavlikeni.bg

с. Росица
Айгюн Юмеров
кметски наместник

тел.:     0882-632-491
Email: rostisa@pavlikeni.bg

с. Сломер
Бонка Петрова
кмет

тел.:     0882-659-165
тел.:     0882-632-055
Email: slomer@pavlikeni.bg

с. Стамболово
Петър Петров
кмет

тел.:     0882-656-365
тел.:     0882-621-632
Email: stambolovo@pavlikeni.bg