Начало Новини Образование Вече 100 години училище „Цанко Церковски” в Павликени обучава кадри за земеделието

Вече 100 години училище „Цанко Церковски” в Павликени обучава кадри за земеделието

1714
Миглена Желязкова

В селското ни стопанство, което претърпя най-много катаклизми през последните три десетилетия, продължават да се наблюдават абсолютно противоположни тенденции. От една страна млади хора зарязват града и се захващат с фермерство, от друга – децата в ученическа възраст все по-слабо усещат съдбовната връзка със земята. Затова толкова по-значима е мисията на Професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски” – Павликени да захранва бранша с все по-дефицитните кадри. И да доказва с обучението, че днес агробизнесът не е вече мотиката и ралото, а е един модерен, развит и много перспективен отрасъл.

Традицията на училището е почти 100-годишна. Създадено е на 1 август 1921 г. и от тогава до сега основният профил и специалности са ориентирани към земеделието и агробизнеса.

„Горди сме, че запазихме тези специалности, защото преди години те не бяха толкова желани от младите хора. Но към днешна дата отчитаме засилен интерес, по-специално към „Механизация на селското стопанство”. Всички паралелки са запълнени и не само това, учениците се задържат до края на обучението. Причината е, че и агробизнесът се разви. Вече тракториста-земеделец не е онзи със старите машини, с непривлекателната среда за работа. Сега младите хора са привлечени от технологиите в земеделието, от новите машини, от това, че се използват навигационните системи… Не на последно място заплащането в бранша вече е достойно, нормално”, смята директорката Миглена Желязкова, която е в „Цанко Церковски” от 2000 година.

И през учебната 2019/2020 г. ПГАТ „Цанко Церковски” – Павликени ще приема ученици в следните паралелки и специалности „Производство и преработка на мляко и млечни продукти” и „Селски туризъм” с професия „Агент на туроператорска дейност”; „Механизация на селското стопанство” с професия „Техник на селскостопанска техника”; специалност „Полиграфия” – професия „Полиграфист”. С изключение на „Механизация на селското стопанство” останалите са с дуална форма на обучение, т.е. обучение чрез работа.

Според директорката Миглена Желязкова подкрепата на бизнеса е много голяма, комуникацията с фирмите е отлична, а партньорството е за пример, защото бизнесът е осъзнал необходимостта от подготвени кадри. Зад всяка специалност стоят преподаватели от фирми, от университети, които преподават най-актуалните знания. Особено важно е това за защитената специалност „Полиграфия”, където науката и учебното съдържание се променят на 6 месеца. Това важи и за „Механизация на селското стопанство” – най-предпочитаната специалност, защото фирмите разполагат със съвременна техника, която училището не може да си позволи да закупи. Бизнесът участва в разработването на учебните програми по отделните предмети и това е начинът да се подготвят квалифицирани кадри, които веднага сред завършване на средното образование могат да се реализират. Гордост за ПГАТ „Цанко Церковски” е, че в специалност „Механизация на селското стопанство” от Випуск 2018 г. всички вече са се реализирали. 30% от тях започнали като трактористи и техници на селскостопанска техника още преди да си вземат дипломите; 30% продължили образованието си във вузове; 20% са заети в собствените си фирми. Останалите 10 процента са в друга сфера. Образованието в ПГАТ „Цанко Церковски” – Павликени е съвременно и отворено към опита на други страни. По програма Еразъм+ за обмен на млади хора в чужбина от 2008 г. гимназията успешно защитава проекти за провеждане на ученически практики. Последно учениците са посетили Италия, през 2019 г. ще бъдат в Португалия.

Идеята на екипа учители е да спечелят учениците за професията и за държавата. Да не виждат възможност за реализация единствено в чужбина. Да останат тук и да си работят професията, която са учили.

През 2018 г. по проект за енергийна ефективност много от проблемите в материалната база били решени. Сменена е паровата инсталация, сградите са санирани, всички ел. уреди и осветление са енергоспестяващи. Все още ремонтите продължават, защото училището е голямо, разположено на 183 дка площ.

Не е за пренебрегване и факта, че „Цанко Церковски” разполага с действащо общежитие, в което домуват 20 деца, и стол, предлагащ топла храна. Това, което отличава гимназията от много други училища, е, че залагат на социалната политика. Шаблонно звучи „грижа за всеки ученик”, но тук я прилагат на практика. „Идват при нас в VIII клас. Ние вече знаем социалната им среда, от какво семейство идват, рисковете и възможните проблеми, които ще възникнат. По този начин знаем и къде да насочим усилията си – къде да бутнем. 40% от децата ни са деца в риск. Много труд влагаме при работата с тези деца, борба е за всяко едно. Не можем да изключим от училище с лека ръка, да махнем дете, защото не си изпълнява задълженията. Трябва да се работи с него и да бъде спасено. Голямо е удовлетворението да видиш как тези неориентирани в началото млади хора узряват и вече в XII клас са здраво стъпили на земята, съобразителни, със собствена преценка на нещата от живота”, споделя директорката.

Амбиция и цел на гимназия „Цанко Церковски” е да бъде професионален център за квалификация и преквалификация. Години наред училището обучава след средно образование в специалност „Горско и ловно стопанство” с професия „Техник лесовъд”. Обучението е едногодишно, със сериозен успех и ще продължи и в следващата учебна година.

Дългият и пълен с превратности почти 100-годишен живот на училище „Цанко Церковски” – Павликени може да се види в музея, който са си направили. От черно-белите снимки гледат поколения учители и ученици, намерили призванието си именно тук. Макар и неремонтирана, но като опазена памет, стои и първата сграда на селскостопанското училище.

Aнa Paйкoвcкa