Начало Новини Местни В Павликени започна кампанията за плащане на местни данъци за 2020 г.

В Павликени започна кампанията за плащане на местни данъци за 2020 г.

705

В Павликени започна кампанията за плащане на местни данъци за 2020 г.

„Кмето“ на общината посрещна първите данъкоплатци, дошли пред гишетата на данъчната служба в началото на работния ден. Пожела на всички здрава, успешна и щастлива нова година и подчерта, че от добрата събираемост на местните данъци и такси зависи реализирането на желаните промени в града и общината… както и за списването на общинския вестник, превърнат в негова лична трибуна. С други думи, мижи да те лажем…

Подаръци-рекламни материали, по традиция бяха връчени лично от „кмето“ на общината, заместник-кмета инж. Анастасия Вачева, директора на дирекция “Бюджет, местни приходи и общинска собственост” Гинка Николова и началника на отдел “Бюджет и местни приходи” Тодор Боев.

Първият платец беше 92-годишният Иван Драганов. Той дойде подготвен с почерпка за присъстващите и обясни, че именният му ден – Ивановден по стар стил, се е чествал на 20 януари. Цветан Пенчев, Бонка Георгиева, Георги Цанев и Марин Николов бяха сред първите платили пълната сума на дължимите за 2020 г. местни налози и получиха благодарност за сериозното и съвестно отношение към задълженията си.

„Запазваме непроменени тази година данъците и таксите, а очакваният приход е в размер на над 3 млн. лв.“, обясни Гинка Николова. За 2019 г. са събрани общо 2,983,424 лв. от местни данъци и такса „Битови отпадъци“, което е изпълнение на 95% от планираните приходи.

Плащането с отстъпка 5% продължава до 30 април. До края на месеца над 28 хил. данъчно задължени лица ще получат на адреса си за кореспонденция съобщения за дължимите от тях суми. Начините за плащане и банковите сметки също ще бъдат посочени в съобщенията. Плащането на  данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху моторните превозни средства може да се извърши на две равни вноски – до 30 юни и до 31 октомври.

За 2020 г. заплащането на данъци и такси може да се извършва на каса в отдел „Бюджет и местни приходи“, ул. „Съединение” №4, в брой и чрез ПОС терминал, във всички банкови клонове чрез банков превод по сметка на Общината, в офис на „Изи пей“ АД, или чрез пощенски запис. Гражданите могат да наредят плащането и по електронен път, ако разполагат с електронно банкиране към банковите си сметки.

Проверка на задълженията може да се направи на интернет страницата на Община Павликени, секция „Местни данъци и такси“. За целта е нужно лицето да въведе ПИН код. Услугата за издаването му е безплатна и се предоставя от общинската данъчна служба.