Начало Новини Здраве Здравни медиатои към Община Павликени се включват в борбата с разпространението на...

Здравни медиатои към Община Павликени се включват в борбата с разпространението на COVID-19

679

Предвид извънредното положение към обичайните задължения на медиаторите се прибавя и работата на терен за превенция на разпространението на коронавируса. Това информираха от Община Павликени.

Медиаторите разполагат с печатни материали, в които на достъпен език е обяснено какво означава карантина, от кои държави трябва да бъдат карантинирани хората и какви мерки трябва да бъдат предприети. Те са преминали и инструктаж за недопускане на заразяване при работата ѝ на терен.

Образователните медиатори разясняват сред ромската общност мерките за предпазване от коронавирус. Трима души работят по проекта „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Партньори по него са Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”, СУ „Бачо Киро” Павликени и Общинско предприятие „БКД”.

Медиаторите Стефан Стефанов, Златко Георгиев и Никола Георгиев вече са обходили населените места, където са се срещнали с местните общности.

В с. Батак те се срещнаха с кмета Зенко Маринов. Изготвени са информационни табла, а едно от тях е разположено в квартала с преобладаващо ромско население. Раздадени са и брошури.

В с. Стамболово са залепени информационни материали на видни места в центъра и в магазините. Проведен е разговор с кмета Петър Петров и са раздадени брошури.

В калдарашката махала на град Павликени, на пътя за с. Батак, са раздадени информационни материали и са проведени срещи с общността.

В Бяла черква са раздадени информационни материали и са проведени срещи с общността.

Образователните медиатори са надлежно инструктирани и са получили предпазни, защитни и дезинфекционни материали.