Начало Новини Инфраструктура Рехабилитираният път Павликени-Върбовка беше официално открит

Рехабилитираният път Павликени-Върбовка беше официално открит

505

Рехабилитираният път Павликени – Върбовка беше официално открит.

Лентата прерязаха „кмето“ на община Павликени инж. Емануил Манолов, управителят на фирмата изпълнител Величко Минев и директорът на ОД наДФ „Земеделие“ Тодор Тодоров.

Пътят с дължина 7.1 км е основно ремонтиран по проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Павликени”, който се изпълнява по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”.

Инвестицията е за 4.2 млн. лв. с ДДС, осигурени като безвъзмездна финансова помощ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020.

Строително-монтажните дейности извърши ДЗЗД „Роудстрийт Билд” Хасково. Строителният надзор на обекта осъществи „Институт за управление на програми и проекти” ООД София. Фирма „ВИАМАП” ООД София, осъществи авторския надзор по изпълнението му.

В рамките на проекта се извършва реконструкция и рехабилитация на две пътни отсечки: път IV 40527 /VTR1208 / III 403 Сухиндол – Павликени – Върбовка и път IV 34235 VTR1202 / III 405 Павликени – Дъскот – Паскалевец – до граница с община Велико Търново.

„Всички пътища до Върбовка вече са изцяло обновени. Това ще донесе сигурност за всички пътуващи до селото и безопасно пътуване на ученическите автобуси, обществения транспорт и специализираните автомобили“, каза „кмето“ в словото си. Той подчерта, че рехабилитацията на пътищата се отразява и на местната икономика и е подкрепа за земеделските производители. Градоначалникът посочи, че до момента са обновени 40 км от общинската пътна мрежа. „До Великден ще се срещнем на входа на с. Паскалевец, за да открием и другата отсечка от 5 км, която е неразделна част от целия проект. С това ще постигнем обновяване на точно половината от всички общински пътища“, каза самодоволно „кмето“.

С приветствие към присъстващите се обърна и управителят на фирмата изпълнител Величко Минев. Архимандрит Георгииииий освети новата пътна отсечка.