Начало Новини Местни Всеки гражданин на общината трябва да има гарантиран достъп до нейните услуги

Всеки гражданин на общината трябва да има гарантиран достъп до нейните услуги

198

Всеки гражданин на общината трябва да има гарантиран достъп до медицинска помощ и всякакъв друг вид услуги и възможности, които предоставя гр. Павликени. Затова един от основните приоритети в програмата ми е осигуряването на надежден междуселищен транспорт в общината. Това заявих пред събралите се над 80 човека на предизборното ни събрание в с. Недан.

Там издигаме за кмет кандидатурата на Съдбина Стоянова. Амбициозна, упорита, умееща да увлича хората около себе си с ентусиазъм и позитивизъм, безкрайно отзивчива – така я описаха местните хора, дошли да я подкрепят.

.

Гарантираният достъп до медицинска помощ за всеки жител на общината е първа точка в раздел „Здравеопазване“ от предизборната ми програма:

Здравеопазване

Всеки гражданин на общината трябва да има гарантиран достъп до медицинска помощ.

Търсене на възможности за реализация на проект за вътрешни реконструкции и ремонти в МБАЛ Павликени за осигуряване на качество на услугата, комфорт на медицинските работници и пациенти.

Дооборудване с нова и съвременна апаратура за диагностика и лечение. Общината, със своите лостове, активно да участва в привличането на необходимите лекари и специалисти за поддържане на повече клинични пътеки, предоставяне на възможно най-добро, пълно и качествено лечение на гражданите.

Поддръжка и ремонт на здравните пунктове и преустройството им, там където е необходимо в прилежащите населени места от общината.

Търсене на възможности за организиране на болнични структури за долечение и хосписи.

Намиране на механизми за организиране на профилактични прегледи на здравно неосигурени лица и лица от социално уязвими групи.

Общинско участие в превенции и навременно откриване на социалнозначими заболявания като хипертония, диабет, затлъстяване и др.

Осигуряване достъп до извън болнична помощ във всяко едно населено място според приетите принципи за достъпност и равнопоставеност на гражданите и здравно осигурените лица.

Осигуряване на достъпност до стоматологични здравни услуги.

Активни действия в превенция на зависимости сред малолетни и непълнолетни и стимулиране на здравословния начин на живот.

Повишаване на здравноосигурителната култура на населението.

.

ПП „ГЕРБ“ – Павликени