Начало Исторически музей – Павликени

Исторически музей – Павликени

Исторически музей - Павликени

Създаден през 1978 г. Исторически музей – Павликени съхранява, популяризира, проучва и опазва културно-историческото наследство на Павликени и 20-те селища от региона. Във фондовете на музея се съхраняват над 22 хиляди фондови единици движими паметници на културата. Чрез публикуваните материали в научната литература, в местния и регионален печат, както и чрез разпространените вече печатни издания, музеят допринася за популяризиране историята на Павликенския край. Като един от малкото културни институти в града Историческият музей има съществена роля за патриотичното и естетическо възпитание на младото поколение в общината. Ежегодно в музея се уреждат временни тематични изложби, осветляващи различни периоди от историческото минало на региона и представящи материалното разнообразие и богатство на местния бит и култура.

Исторически музей – Павликени се помещава в самостоятелна двуетажна сграда по проект на арх. Теофил Теофилов и разполага с 600 кв. м. площ за постоянната си експозиция. Над входа на сградата има монументално художествено пано по проект на художника Григор Спиридонов, изпълнението на което е дело на скулптура проф. Георги Чапкънов.

Строителството на музея се осъществява със средства от бюджета на Община- Павликени. Изгражда се на местото на стара сграда, която е строена за Ловен дом през 30-те години на ХХ век. Имотът е бил собственост на старейшината на града Атанас х.Славчев, който подарява безвъзмездно част от земята си за да се построи Ловен дом. През 40-те години сградата е използвана за училище и детска градина, а в годините след Втората световна война става болничен диспансер. През 1975-76 г. старата сграда е съборена напълно и на местото е построен музеят в съвременния му вид.

По данни на Акт № 1 от 5 юни 1978 г. сградата е с площ от 403 кв. м. и първоначална стойност от 193,740 лв. Към нея принадлежи и дворно място от 6,600 кв. м. На основание на заповед № 2222 от 27.12.1977 г. на председателя на Окръжен народен съвет – Велико Търново и с Акт № 1 от 5 юни 1978 г., сградата на музея и прилежащият му двор са предадени безвъзмездно на Окръжен исторически музей – Велико Търново. 10 години по-късно през 1988 г. собствеността отново е възстановена на Община Павликени (Предавателно-приемателен протокол от 29 февруари 1988 г.) Последната промяна в собствеността на сградата става през 2002 г., когато с Акт № 949 от 15.11.2002 г. музеят е обявен за публична общинска собственост на Община – Павликени.

Първата музейна експозиция е подредена и посреща посетители в навечерието 18 май 1978 г. – Международния ден на музеите. Тя е дело на екип от специалисти на Великотърновския исторически музей и местни краеведи, които събират експонатите при експедиция из Павликенските села. Първите официални гости, начело с Людмила Живкова – тогава председател на Комитета за култура, са посрещнати на 23 септември същата година. Официалното откриване на сградата и експозицията на Исторически музей – Павликени става на 6 октомври 1978 г.

През 1993 г. екип от специалисти на Регионален исторически музей – Велико Търново и Исторически музей – Павликени подреждат нова постоянна експозиция, която е частично подновена и осъвременена през 2002 г.

За контакти:

Исторически музей – Павликени
ул. “Бачо Киро” № 1
Павликени 5200

тел.:    061-05-28-77
моб.:   0879-313-323
моб.:   0885-097-414

email: musei_pavlikeni@abv.bg
URL:     museumpavlikeni.com