Начало Новини Здраве „Многопрофилна болница за активно лечение – Павликени“ ЕООД

„Многопрофилна болница за активно лечение – Павликени“ ЕООД

9246

„Многопрофилна болница за активно лечение – Павликени“ ЕООД осъществява диагностика и активно лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични заболявания, състояния изискващи оперативно лечение, физикална терапия и рехабилитация.

Разполага със следните специализирани отделения по вътрешни болести, хирургия, педиатрия, неврология, анестезиология, реанимация и интензивно лечение.

Акушеро-гинекологичното отделение с родилен и гинекологичен сектор в болницата са закрити.

В „МБАЛ – Павликени“ ЕООД се извършват диагностика и консултации по искане на лекари и стоматолози от други лечебни заведения, както и рехабилитация, медико-козметични услуги, клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура.

Болницата има Звеното за спешна медицинска помощ, действащо на територията на община Павликени.То се ръководи на местно ниво от медицински фелдшер Миронова, и е под управлението на Център за спешна медицинска помощ във Велико Търново

„МБАЛ – Павликени“ ЕООД разполага с четири функционално-обособени структурни блока:

I. Консултативно-диагностичен блок с приемен сектор, медицинско диспечерско звено, клинична лаборатория, рентгеново отделение и физиотерапия.

II. Стационарен блок със 169 (сто шестдесет и девет легла), състоящ се от:

  1. Отделение за интензивно лечение и реанимация с терапевтичен, неврологичен, педиатричен и реанимационен сектор.
  2. Вътрешно отделение.
  3. Хирургично отделение с асептичен и септичен сектор.
  4. Неврологично отделение.
  5. Детско отделение.

III. Болнична аптека

IV. Административно-стопански блок, състоящ се от администрация, болнична кухня, пералня и гладалня, централна стерилизация, парова централа, авторемонтна работилница и складова база.

„МБАЛ – Павликени“ ЕООД осъществява своята дейност, спазвайки правилата за добра медицинска практика и стандартите за лечение, спазвайки професионалната тайна и правата на пациента.

„Многопрофилна болница за активно лечение – Павликени“ ЕООД разполага с екип от висококвалифицирани специалисти с богат опит:

Спецалисти:

д-р Ламбева
председател на ТЕЛК
Тел.: 061-098-915

д-р Йосифов
нач. Хирургично отделение
GSM088-288-9881

д-р Кръстев
нач. Неврологично отделение
GSM088-470-4777

д-р Петьо Стоев
нач. Вътрешно отделение
GSM088-920-0424

д-р Тотева
Вътрешно отделение
GSM088-266-3966

д-р Драганова
нач. ОАИЛ
GSM088-283-8408

д-р Герганова
нач. Детско отделение
GSM088-470-4770

д-р Панайотова
кардиолог
GSM088-470-4794

д-р Стоев
кардиолог
GSM088-470-4798

д-р Хубанова
ендокринолог
GSM088-470-47996

Д-р Станев
уролог
GSM089-994-1440

За контакт с болницата:

Ренета Кръстева
управител

МБАЛ – ПавликениЕООД
ул. „Васил Петлешков“ №2
Павликени 5200

Emailmbal_pavlikeni@abv.bg

Тел.: 061-055-932, 061-055-922, 061-098-908
GSM088-237-3777

Диспечерско звено: 088-470-4788

Факс.: 061-055-926