Начало Работа Предлага Община Павликени продължава набирането на лица за обучение

Община Павликени продължава набирането на лица за обучение

2268
Павликени

Във връзка с изпълнението на проект „Реализация на комплексни действия в посока на улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, включително и чрез предоставяне на иновативни интегрирани социално – здравни услуги в община Павликени”, Община Павликени продължава набирането на:

1.      Лица, в т. ч. на лица с увреждания, които ще бъдат включени в обучение обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова, част от професия „Болногледач“, които лица след приключване на обучението ще бъдат назначени като „Болногледачи“ и ще полагат грижи за хора с увреждания, възрастни в риск от месец октомври 2018 г. Самото обучение за придобиване на професионална квалификация „Болногледач“ ще се реализира през месец август 2018 г.

2.      Лице, в т.ч. с увреждане, което ще бъде обучавано по „Дигитална компетентност“ през месец август 2018 г. и в последствие назначено като „Организатор дейности“ за услугите в домашна среда.

Желаещите да бъдат включени в обученията и като болногледачи могат да подадат заявления в Домашен социален патронаж до 03.08.2018 г. Заявления и подробности може да намерите и на сайта на Община Павликени.