Начало Новини Инфраструктура Община Павликени ремонтира пътища и улици за 2 години и 1.217 млн....

Община Павликени ремонтира пътища и улици за 2 години и 1.217 млн. лв.

1355

Основен ремонт на общински пътища, общинска улична мрежа и улиците от РПМ в гр. Павликени и гр. Бяла Черква, и основен ремонт на общински тротоари на територията на община Павликени за 2018 и 2019 г. предвижда общината. Стойността на ремонта е 1,216,666.66 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е от 1 януари 2018 г. до 1 декември 2019 г. Оферти се подават до 28 септември 2017 г. Отварянето им е предвидено за 10:30 часа на 29 септември 2017 г. Обществената поръчка е разделена на 3 позиции:

• Обособена позиция №1 „Основен ремонт на общински пътища на територията на община Павликени“ – 616,666.66 лв. без ДДС. В позицията се включва: 1. Ръчно изкърпване на дупки в асфалтовата настилка: оформяне на дупките в асфалтовите настилки с фугорез, ръчно къртене на амортизираната асфалтова настилка и натоварване на превозно средство, почистване на оформената дупка с моторна духалка и заливаване с битумна емулсия, доставка и ръчно полагане на плътна асфалтова смес със средна дебелина 5 см. 2. Фрезоване на отделни участъци от асфалтовата настилка и полагане еднопластово на плътен асфалтобетон със средна дебелина на асфалта 4 см: фрезоване на амортизирани участъци от асфалтовата настилка с фреза, извозване на отпадъчния асфалтов материал до уточнените с възложителя депа, почистване на фрезованите участъци и заливане с битумна емулсия, доставка и частично преасфалтиране на отделни участъци от пътни асфалтови настилки с плътна асфалтова смес със средна дебелина 4 см – машинно, уплътняване с валяк в посока от ръба към средата на кръпката – четирикратно, заливане фугите между стария и новия асфалт с битум, непосредствено след направа на кръпката. 3. Машинно полагане на плътна асфалтова смес със средна дебелина 4 см върху готова основа. 4. Полагане на хоризонтална улична маркировка тип 2 (акрилатна). 5. Престъргване на банкети, натоварване и извозване на излишната земна маса до 2 км. 6. Засипване на банкети с каменна фракция с валиране и средна дебелина 10 см. Сред дейностите са и изкуствени неравности от асфалтова смес, тръбен водосток ф 600 и тръбен водосток ф 1000.“

• Обособена позиция №2 „Основен ремонт на уличната мрежа по населените места на Община Павликени и улици от РПМ в гр. Павликени и град Бяла Черква“ – 508,333.34 лв. без ДДС. В позицията се включва: 1. Ръчно изкърпване на дупки в асфалтовата настилка: оформяне на дупките в асфалтовите настилки с фугорез, ръчно къртене на амортизираната асфалтова настилка и натоварване на превозно средство, почистване на оформената дупка с моторна духалка и заливаване с битумна емулсия, доставка и ръчно полагане на плътна асфалтова смес със средна дебелина 5 см. 2. Фрезоване на отделни участъци от асфалтовата настилка и полагане еднопластово на плътен асфалтобетон със средна дебелина на асфалта 4 см: фрезоване на амортизирани участъци от асфалтовата настилка с фреза, извозване на отпадъчния асфалтов материал до уточнените с възложителя депа, почистване на фрезованите участъци и заливане с битумна емулсия, доставка и частично преасфалтиране на отделни участъци от пътни асфалтови настилки с плътна асфалтова смес със средна дебелина 4 см – машинно, уплътняване с валяк в посока от ръба към средата на кръпката – четирикратно, заливане фугите между стария и новия асфалт с битум, непосредствено след като е напрена кръпката. 3. Машинно полагане на плътна асфалтова смес със средна дебелина 4 см. 4. Полагане на хоризонтална улична маркировка тип 2 (студен пластик). 5. Подготовка на земната основа и направа на основа от заклинена трошенокаменна настилка с подбрана зърнометрия, при средна дебелина на пласт от 20 см за настилане на улици, което включва изкоп за профилиране на земната основа на съответната улица, извозване на депо на излишните земни маси до 2 км, уплътняване на земната основа с валяк, доставка, полагане и уплътняване на трошен камък с дебелина 20 см. 6. Ремонт (повдигане) на ревизионни и дъждоприемни шахти: рязане на асфалт с фугорез, разбиване на основа около шахтов капак или решетка, демонтаж на капак (решетка) и гривна за капак (решетка), направа и разваляне на кофраж, изработване и монтаж на армировка ф 6-12, доставка и полагане на армиран бетон В 20, запълване на фуга с битум с посипка, монтаж на капаци и решетки. Ще бъдат направени и изкуствени неравности от асфалтова смес, тръбен водосток ф 600 и тръбен водосток ф 1000.“

• Обособена позиция №3 „Ремонт на общински тротоари в населените места в община Павликени“ – 91,666.66 лв. без ДДС. В позицията се включва: изкоп и насип за подготовка (подравняване) на основа, подмяна на бетонови бордюри по тротоари 50/25/18 см на основа от циментов разтвор, демонтаж на стари бордюри и извозване на строителни отпадъци до депо на 3 км, доставка и монтаж на бетонови градински бордюри 50/16/8 см, тротоарна настилка с вибропресовани павета 60 мм (сиви) на пясъчна основа, като фугите се запълват с сух цимент и пясък, демонтаж на стар тротоар и извозване на отпадъци, тротоарна настилка с вибропресовани плочи 50 мм (сиви) на пясъчна основа, демонтаж на стар тротоар и извозване на отпадъци.“