Начало Новини Околна среда Откриване на ремонтираната сграда на „МБАЛ – Павликени“ ЕООД

Откриване на ремонтираната сграда на „МБАЛ – Павликени“ ЕООД

2198

Утре, 12 октомври, в 11:00 ч. ще бъде открита ремонтираната сграда на „Многопрофилна болница за активно лечение – Павликени“ ЕООД по прoект за енергоспестяващи мерки на стойност 1.2 млн. лв. от Националния доверителен екофонд.