Начало Новини Бизнес Покана за публично обсъждане на отчета на „Бюджет 2017” на Община Павликени

Покана за публично обсъждане на отчета на „Бюджет 2017” на Община Павликени

1145
Павликени

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Павликени организира обществено обсъждане на отчета на Бюджета на Община Павликени за 2017 година.

Госпожа Ваня Антонова отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.

Обсъждането ще се проведе на 13 март 2018 г. /вторник/ от 17:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Павликени – Информационен център, бул. „Руски” №4.

С материалите по обсъждането можете да се запознаете в Информационния център на общината или на електронен адрес pavlikeni.bg

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес obshtina@pavlikeni.bg

За допълнителна информация, справки и въпроси – на телефони: +359-610-5-13-42, +359-610-5-13-37, +359-610-51335.