Начало Новини Образование Прием за учебната 2018 – 2019 в ПГАТ „Цанко Церковски“

Прием за учебната 2018 – 2019 в ПГАТ „Цанко Церковски“

1765

Професия: Офис – мениджър

Специалност: Бизнес – администрация с разширено изучаване на чужд език.

Балообразуващи предмети: Информационни технологии и чужд език.

Ще усвоите умения за:

 • взимане на организационни и управленски решения;
 • работа със съвременна офис техника;
 • водене на делова кореспонденция.

Реализация:

 • офис – мениджър;
 • завеждащ административна служба;
 • административен организатор;
 • офис секретар.

 

 

Професия: Техник на селскостопанска техника

Специалност: Механизация на селското стопанство без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.

Балообразуващи предмети: География и икономика и Биология и здравно образование.

Ще усвоите умения за:

 • планиране и организиране техническото поддържане на машинно – тракторния парк;
 • управление на автомобили, трактори, комбайни и друга земеделска техника;
 • ремонт на земеделски машини.

Реализация:

 • монтьор на леки и товарни автомобили;
 • монтьор на селскостопанска техника;
 • механизатор, работещ с трактори и селскостопански машини;
 • консултант – продавач във фирми за търговия със селскостопанска и автомобилна техника резервни части за нея.

 

 

Професия: Полиграфист

Специалност: Полиграфия с дуално обучение /обучение чрез работа/ без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.

Балообразуващи предмети: Информационни технологии и Изобразително изкуство.

Ще усвоите умения за:

 • обработване на текстови документи и подготовката им за издателска система;
 • сканиране и обработване на графични и растерни изображения;
 • оформление на полиграфическите издания (книги, вестници, списания и др.);
 • изработване на печатни форми – монтаж и копиране;
 • изработване и отпечатване на етикети и опаковки;
 • печат на външна и вътрешна реклама.

Реализация:

 • работа в рекламни агенции, печатници, издателства, културни институции;
 • създаване и развитие на собствен бизнес.