Начало Работа Предлага Специалист Администриране на персонала и възнаграждения

Специалист Администриране на персонала и възнаграждения

1584

Фирма „Бон“ ЕООД е тясно специализиран производител на ексклузивни храни за птици с износ в 20 европейски държави, САЩ и Канада. Високият фирмен морал, приятелската работна атмосфера и желанието ни за непрестанно развитие са основите на нашия успех.

Оттам надграждаме с устойчива социална политика, модерна база и технологии, за да се превърнем в най-логичния избор за нашите именити клиенти от Западна Европа и Северна Америка. 
Мисията ни е да раздвижим закостенелия европейски пазар, чрез уникални продуктови решения и маркетинг концепции.

За да я изпълним успешно имаме нужда от амбициозен и мотивиран кандидат за дългосрочно заемане на позицията мениджър ключови клиенти за D-A-CH региона.

Основни отговорности:

 • пдготвя и оформя всички документи по назначаване, преназначаване и освобождаване на персонала;
 • създава, съхранява и архивира досиета на служители, с които фирмата е прекратила трудово – правните отношения; 
 • изработва ведомостите за заплати;
 • отразява вярно и своевременно информацията в програмите;
 • следи и анализира изразходването на средствата за работна заплата и изготвя необходимите отчети;
 • участва и изготвя бюджети за разходите за труд;
 • води отчет за разходите за неизползван платен годишен отпуск и изготвя справки за видовете отпуски;
 • следи за измененията в нормативната уредба и спазва указанията и сроковете за прилагането им, обезпечава правилното прилагане на всички нормативни актове, отнасящи се до трудово – правните отношения с персонала;
 • следи и анализира движението на персонала и изготвя в срок изискваните справки и отчети;
 • изпълнява и други поставени задачи от прекия ръководител.

Изисквания към кандидата:

 • висше образование – икономическо;
 • отлично познава и прилага нормативната база в областта;
 • отлични компютърни умение – MS Office (Excel, Word), специализиран софтуер в областта;
 • опит на сходна позиция в производствена компания е предимство.

Личностни умения:

 • умее да работи в екип;
 • проактивен;
 • аналитичен;
 • ориентиран към постигане на резултати;
 • фокус към детайлите.

Компанията предлага:

 • възможност за професионална развитие; 
 • отлични условия на работа и конкурентно заплащане. 
 • служебен транспорт от Велико Търново, Севлиево и Габрово 
 • работа в млад и динамичен екип.

Работното място е в гр. Павликени и фирмата осигурява комфортен и безплатен транспорт от гр. Велико Търново и гр. Габрово. 
Ако смятате, че позицията представлява интерес за вас и отговаряте на горепосочените изисквания, моля изпратете вашата професионална автобиография до 10-ти февруари 2019 г. включително.

Кандидатстване:

Всички кандидатури ще бъдат разгледани конфиденциално. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Ако желаете да се станете част от екипа на нашата компания и да се докажете като професионалист в сферата на вашите отговорности, и ако желаете да получите допълнително безусловно обучение в тази сфера и да доизградите вашите професионални умения, моля изпратете професионална автобиография и мотивационно писмо до Николай Величков, специалист в отдел „Човешки ресурси“ на velichkov@bon.bg с „Специалист Администриране на персонала и възнаграждения“ в темата на съобщениетo и/или на:

Бон“ ООД
ул. „Бон“ №1
Павликени 5200

Tel.:  +359-610-51-210
……..  +359-893-679-606
Fax.: +359-610-55-013

Emailinfo@bon.bg
URL:     bon.bg